Hei! Vi ser du bruker en eldre versjon av Internet Explorer. Jolstad.no vises best i nyere nettlesere, så hvis du opplever problemer med siden, prøv å oppdatere nettleseren din til nyeste versjon.

X

Akutt hjelp ved dødsfall


Mange er helt uforberedt når et dødsfall inntreffer. Noen ganger er det behov for akutt hjelp. Dette avhenger av hvor dødsfallet har skjedd, og om det må tas spesielle hensyn.

Nedenfor finner du mer informasjon om hva som skjer umiddelbart etter et dødsfall, og hva vi kan hjelpe til med.

Vi er tilgjengelig hele døgnet og kan hjelpe deg raskt

 

Dødsfall på sykehus eller institusjon


Personalet varsler etterlatte og tilkaller lege. Legen fyller ut dødsattesten før avdøde kan flyttes fra rommet. Personalet informerer deg om hva som skjer videre, og ber deg ta kontakt med et begravelsesbyrå.

Dødsfall i hjemmet


Tilkall nærmeste legevakt. Legen vil fylle ut dødsattesten, gi praktisk informasjon om hva som skjer videre og be deg ta kontakt med et begravelsesbyrå. Dødsattesten må være utfylt før avdøde kan flyttes.

Dødsfall i utlandet


Ta kontakt med avdødes forsikringsselskap og nærmeste norsk ambassade eller konsulat, eventuelt UD i Norge. Dersom avdøde hadde reiseforsikring, vil forsikringsselskapet sørge for hjemtransporten. Kostnadene dekkes av forsikringen. Dersom avdøde ikke hadde reiseforsikring, må de etterlatte selv dekke kostnadene.

Spesielle hensyn


I noen tilfeller er det nødvendig å ta kontakt med politiet. Dersom du finner en død person, skal politiet rutinemessig tilkalles. Dette gjelder også ved ulykker og ved mistenkelige dødsfall.

Å se avdøde


Hvis du ønsker det, kan du få se den avdøde senere. Du kan også få se etter at avdøde er stelt og lagt i kiste. Dette avtaler du med oss.

Når et barn dør


Når det verst tenkelige skjer, reiser det seg mange spørsmål. Hva gjør vi nå? Hvilke praktiske gjøremål må vi i gang med? Når må dette skje?

Spesielle hensyn


Av og til er det behov for å ta spesielle hensyn og vi tilpasser oss alltid de etterlattes behov. Det kan være behov for å undersøke dødsårsaken nærmere ved en obduksjon, avdøde kan ha gitt samtykke til organdonasjon eller den avdøde kan ha donert sitt legeme til medisinsk forskning.

Hygiene ved dødsfall


Statens helsetilsyn har pålagt begravelsesbyråer å informere om hygiene ved dødsfall. Hensikten er å hindre mulig smitte fra avdøde mennesker. Når det gjelder medisinske spørsmål vedrørende sykdom og smitte, vil lege eller annet helsepersonell kunne gi informasjon.