Jan Willy Løken

Jan Willy Løken, administrerend direktør i Jølstad begravelsesbyrå AS