Begravelse er det viktigste ritualet vi har. Hvorfor samles vi når noen dør – hvorfor er det så viktig? Og hva skjer med oss når vi ikke kan samle alle vi ønsker, eller gi hverandre en klem eller et håndtrykk? Ellen Horn, Marco Esafadi, Ida Marie Høeg og Atle Dyregrov hjelper oss med noen svar og refleksjoner.

Velkommen til å følge vår paneldebatt direkte fra Action Lab sitt studio på Deichmanske bibliotek i Oslo.

Jan Willy Løken fra Jølstad begravelsesbyrå leder samtalen som varer fra kl 19:00-20:30.Det tas forbehold om endringer.