Korona – hvordan er det å være gravferdskonsulent nå?

Øvrig

I Jølstad mener vi at begravelser er det viktigste ritualet vi har. Derfor gjør vil alt vi kan for at alle skal få anledning til å avholde begravelse for sine kjære selv om vi har begrensede muligheter til å samles. Vi er inne i en periode som er vanskelig for mange mennesker. For de som opplever dødsfall i tillegg til utfordringer med karantene, permisjoner, stengte skoler og barnehager ønsker vi å være med å legge til rette for at begravelsen og avskjeden blir så god som mulig med de begrensningene vi har å forholde oss til.

I disse dager har vi ikke anledning til å ta imot etterlatte på kontorene våre.  Kontorene er fortsatt bemannet, men vi har oppslag på døra om at alle begravelser må planlegges på telefon og e-post. For å ta så godt vare på hverandre som mulig, er det mange av oss som har hjemmekontor. Det er uvant at vi ikke kan omgås kollegaer, samarbeidspartnere og etterlatte slik vi pleier.

Normalt sitter vi sammen med de etterlatte i planleggingssamtalen, og det kan føles unaturlig både for dem og oss at vi ikke kan møtes ansikt til ansikt. Dersom det er flere fra familien som ønsker å være med på planleggingen, kan vi koble oss sammen til telefonmøte eller bruke f. eks. FaceTime. Noen av oss gravferdskonsulenter har ganske bratt læringskurve på uvante løsninger i disse dager!

Kan vi ha begravelse nå?

Det er mange som lurer på om de i det hele tatt kan avholde begravelse. Mange kirker og seremonirom er blitt stengt. Dette kan føles som en ekstra belastning i en allerede vanskelig tid. I Oslo har vi leid et eget seremonilokale som egner seg godt til begravelse. Der er alle krav til avstand og renhold oppfylt. Vi har også oversikt over hvor begravelser kan holdes andre steder.

Det er begrenset hvor mange vi har lov til å samle til begravelse. En av våre oppgaver er å finne alternative løsninger. En av disse løsningene er å direkteoverføre begravelsen, slik at de som ikke kan være fysisk tilstede, likevel kan følge med via internett.

Minnestund senere

Noen velger å foreta selve kremasjonen eller kistegravleggingen nå, for så å avholde en minnestund på et senere tidspunkt. Det kan for eksempel skje den dagen det skal være urnenedsettelse eller kanskje på avdødes fødselsdag eller en annen merkedag. Det går an å ha seremoni i en kirke eller et seremonirom, eller en enkel markering på gravstedet. Istedenfor, eller i tillegg, kan det være et minnesamvær hvor man spiser sammen og deler minner om den som er borte.

Et godt blikk

I begravelsene er vi gravferdskonsulenter tilstede som vi pleier. Noe må vi gjøre annerledes, bl. a. står vi ikke ved inngangen og deler ut programmer til de som kommer. I stedet legges programmene i benkene eller på stolene der de fremmøtte skal sitte, med 1 meters avstand til hverandre.

Vi kan, som alle andre, heller ikke håndhilse på eller klemme noen. Vi er nøye med å holde god avstand til hverandre internt. Når vi er ute og kjører, er vi alene i hver vår bil så langt det er mulig.

Vi som jobber i begravelsesbyrå har smittevernregler å forholde oss til ellers også, og er selvfølgelig ekstra nøye med å følge disse nå. Vi gjør alt vi kan for å ta vare på hverandre og de vi møter i forbindelse med jobben vår som gravferdskonsulent. Selv om vi ikke kan ta på hverandre akkurat nå, kan vi fortsatt se hverandre. Og kanskje vi setter enda større pris på å bli sett disse dagene. Det kan være mye varme i et godt blikk.