Påmelding til begravelse

Øvrig

Som følge av pandemien, har det skjedd en del endringer både for de som skal holde en begravelse, og de som skal delta. En av disse endringene, er at det selv i store seremonilokaler er begrenset hvor mange som kan delta. Med disse begrensningene er det nå vanlig at de etterlatte inviterer alle som ønsker å komme til å melde seg på til begravelsen på forhånd.

Forhåndspåmelding

Det er mange som er usikre på om de kan gå i begravelsen og om de er “nære” nok til å ta opp en plass i seremonilokalet. Ved forhåndspåmelding kan de etterlatte selv velge å reservere plasser til de nærmeste. Så kan de eller gravferdskonsulenten følge med på hvor mange som melder seg på, og dermed gi beskjed dersom det ikke er flere ledige plasser. På den måten unngår vi å måtte avvise noen ved inngangen fordi lokalet er fullt.

En annen fordel med forhåndsregistrering er at de etterlatte vet hvor mange programmer de trenger for at alle som kommer kan få ett hver.

Du kan melde deg på en begravelse via våre minnesider ved å gå inn på den avdødes informasjon om seremoni.

Smittesporing

På grunn av smittesporing er byrået forpliktet til å registrere alle som er til stede i en begravelse. Informasjonen som hentes inn i forbindelse med dette, oppbevares hos oss i 14 dager før den makuleres.

De som ikke er forhåndspåmeldt, må registrere seg når de kommer til begravelsen. Alle som er påmeldt på forhånd slipper å bruke tid på registrering ved inngangen. På den måten reduserer vi  køen og det blir mer ro før seremonien starter.

 

Få mer informasjon om våre koronatiltak her.