Gravferdskonsulent – det må være en trist jobb

Ukategorisert

<strong>Dette får jeg som gravferdskonsulent ofte høre når jeg forteller hvor jeg jobber. Det er riktig at det kan gjøre sterkt inntrykk å møte pårørende som nettopp har mistet en av sine kjære. I noen tilfeller har det skjedd helt uventet, mens for andre kan det ha vært et langt sykeleie.</strong>
<h2><strong>Etterlatte med ulike opplevelser</strong></h2>
Som gravferdskonsulent er jeg forberedt på at de etterlatte har ulike opplevelser rundt dødsfallet. Noen kan være i sjokk og helt på siden av sitt vanlige jeg, mens noen kan føle en lettelse over at lidelsen har tatt slutt.

Noen har fått mulighet til å snakke om begravelsen sammen med den avdød på forhånd, mens andre har ingen anelse om hva avdøde selv ville ha ønsket for sin begravelse.

Som gravferdskonsulent er min oppgave å bistå og tilrettelegge for en avskjed som er til å leve med videre. Dette kan til tider være krevende, og jeg blir berørt når jeg møter mennesker i sorg.
<h2><strong>Gravferdskonsulent som en støtte ved planlegging</strong></h2>
Det å ordne og <a href=”https://jolstad.no/planlegg-begravelse/”>planlegge en begravelse</a> er noe de fleste av oss kun gjør noen få ganger i livet. Det er mye å sette seg inn i. Da er det fint å kunne være til hjelp med å tilrettelegge alt det praktiske og tenke på alle detaljene som de pårørende må ta stilling til. Det oppleves meningsfullt å kunne hjelpe noen som er kommet i en situasjon de kanskje ikke har noe erfaring med fra før av.

Jeg er takknemlig for å ha denne jobben, og for tilliten jeg blir vist av de etterlatte jeg møter. Det er ikke en trist jobb å være gravferdskonsulent.