Symboler til dødsannonser

En del av innholdet i en dødsannonse, er et symbol som plasseres helt øverst i annonsen. Symbolet kan gjerne gjenspeile den avdøde, der det er en rekke tilgjengelig symboler man kan velge mellom. Tradisjonelt har korset vært mest brukt, men det blir stadig vanligere å bruke andre type symboler, også uten religiøs tilknytning, som blomst, fredsdue, anker og hjerte, eller symboler som viser avdødes livssyn eller tilhørig organisasjon. Er du usikker på hvilket symbol du skal velge til avdøde, er vi behjelpelige med å veilede deg. Se utvalget av symboler som kan benyttes nedenfor.

Se også hvordan dødsannonsen utformes og kan skrives her.

We also offer the what you need of services in connection with funeral planning.

See our services

Not sure what to choose?

Contact us