Hei! Vi ser du bruker en eldre versjon av Internet Explorer. Jolstad.no vises best i nyere nettlesere, så hvis du opplever problemer med siden, prøv å oppdatere nettleseren din til nyeste versjon.

X

Urns


There are several different urns to choose from.

You can either choose from the crematorium’s standard urn, or one of the urns from our collection.