Etter et dødsfall, når må du ta kontakt med et begravelsesbyrå?

Man kontakter et begravelsesbyrå når man ønsker å starte planlegging av gravferden, men ikke nødvendigvis umiddelbart etter et dødsfall. En gravlegging skal skje senest 10 virkedager etter et dødsfall. Ofte kan en med fordel la tanker og ønsker synke inn før en starter den praktiske planleggingen.