Hei! Vi ser du bruker en eldre versjon av Internet Explorer. Jolstad.no vises best i nyere nettlesere, så hvis du opplever problemer med siden, prøv å oppdatere nettleseren din til nyeste versjon.

X

Forsendelse


Jølstad bistår flere familier årlig med det praktiske i forbindelse med død i utlandet. Det er forskjellige rettigheter avhengig av om avdøde var på ferie med reiseforsikring, eller norsk statsborger bosatt i utlandet. Dersom avdøde var på ferie, er forsikringsselskapet en viktig samarbeidspartner.

Ved dødsfall i utlandet er det mulig å ta direkte kontakt med begravelsesbyrået i Norge, for avlastning. De fleste pårørende ønsker å få avdøde transportert hjem til Norge. Dersom avdøde hadde reiseforsikring, vil forsikringsselskapet sørge for hjemtransporten.

Våre medarbeidere
Andrew Havnen, gravferdskonsulent hos Jølstad

Andrew Havnen

gravferdskonsulent

Avdelingsleder ved Smestad-kontoret til Jølstad

Hans Morten Bruun

leder personal, byrået Oslo

Jarle Skjennum er byrådsleder ved Jølstad, avdeling Grefsen

Jarle Skjennum

assisterende direktør

Besøksadresse

Grefsenveien 70

0487 Oslo

Postadresse

Grefsenveien 70

Postboks 74 Grefsen

0409 Oslo

Kontakt

Telefon: 22 79 77 00

Vakttelefon: 22 79 77 00

Mail: post@jolstad.no

Åpningstider

Man. - fre.: 08:00 - 16:00

Lørdag: Stengt

Dette gjør du – punkt for punkt:


1) Ring forsikringsselskapet
Ta kontakt med avdødes forsikringsselskap. Forsikringsselskapet vil etablere kontakt med et lokalt begravelsesbyrå for den praktiske gjennomføringen av frakt.

2) Ring ambassaden
Kontakt nærmeste norske ambassade eller konsulat (eventuelt Utenriksdepartementet i Norge hvis landet avdøde er i, ikke har tilstedeværende representasjon). Alternativt, be om bistand fra begravelsesbyrå i Norge.

3) Involver begravelsesbyrå
Snakk med begravelsesbyrået om praktisk gjennomføring og bistand.

Annet


  • Dersom dødsfallet skjer i et av de nordiske landene eller Storbritannia, er det NAV som dekker utgiftene for transport og hjemsendelse av avdøde. Forsikringsselskapet eller begravelsesbyrået kan hjelpe med det praktiske.
  • Nordmenn bosatt i utlandet må forholde seg til de enkelte lands praksis og rutiner. Kostnadene ved en eventuell hjemsendelse til Norge må dekkes av pårørende.

Kontakt oss