Hei! Vi ser du bruker en eldre versjon av Internet Explorer. Jolstad.no vises best i nyere nettlesere, så hvis du opplever problemer med siden, prøv å oppdatere nettleseren din til nyeste versjon.

X

Gravlykter og lys


Vi tilbyr ulike varianter både til gravmonumentet og til gravstedet. Mange tenner lys på graven for å minnes den avdøde. Du får kjøpt ulike typer lykter og lys hos oss.

Det er også mulig å kjøpe gravlykter som festes på gravstein.