Minnesamvær

Minnesamværssteder under Koronapandemien

Minnesamvær

Minnesamværssteder under Koronapandemien

Hvis du skal delta i minnesamvær, ber vi deg om å melde deg på via minnesiden til avdøde.

Det skjer endringer nesten fra dag til dag på hvor det er tillatt å ha minnesamvær og hvor mange som får delta.

Vi ber deg derfor ta kontakt med ditt nærmeste kontor for å sjekke hvilke steder som er tilgjengelig.
Den lokale kunnskapen ligger lokalt og de kan hjelpe det med å finne egnede lokaler som er åpne og på hvor mange som kan delta.