Hei! Vi ser du bruker en eldre versjon av Internet Explorer. Jolstad.no vises best i nyere nettlesere, så hvis du opplever problemer med siden, prøv å oppdatere nettleseren din til nyeste versjon.

X

Min egen begravelse


Denne siden er under utvikling og vil være klar i løpet av nærmeste fremtid.
Det er derfor ikke mulig å registrere seg som ny bruker.
Dokumentet er ikke rettslig bindende for dine pårørende, men gir uttrykk for dine ønsker og råd til dem. Derfor; fortell noen av dine nærmeste at du har laget dette dokumentet og oppbevar det på et trygt sted.

For deg som tidligere har registrert deg med brukernavn og passord, kan du trykke på linken for innloggingsside under og få tilgang til og eventuelt oppdatere opplysningene.

Besøk gjerne våre nettsider eller finn ditt kontor i mellomtiden for mer informasjon.