Kister blir brukt både ved begravelse og kremering, og i en seremoni er kisten et sentralt visuelt element som skal bidra til å gi den avdøde en verdig avskjed. Ved valg av kiste er det derfor mange som gjerne ønsker at detaljer og utforming skal gjenspeile den avdødes personlighet eller liv. Det er mange valgmuligheter [...]

Vi har egen hentetjeneste ved dødsfall i beredskap hele døgnet, hele året. Etter avtale med familie og etterlatte sørger vi for at avdøde hentes. Noen foretrekker at hentingen skjer med en gang, mens andre trenger mer tid med avdøde. Ved spesielle ønsker som organdonasjon og obduksjon, er det også andre ting å ta hensyn til. Her […]