Hei! Vi ser du bruker en eldre versjon av Internet Explorer. Jolstad.no vises best i nyere nettlesere, så hvis du opplever problemer med siden, prøv å oppdatere nettleseren din til nyeste versjon.

X

Prest og gravferdstaler


Vi formidler kontakt med prest eller gravferdstaler.

Når det skal være en kirkelig seremoni, tar vi kontakt med en prest. Presten kontakter så de etterlatte for å avtale et møte. Der går de sammen igjennom innholdet i seremonien og minnetalen.

Ved livssynsåpne seremonier tilbyr vi gravferdstaler.
Gravferdstaleren er den som leder seremonien.
En gravferdstaler hos Jølstad er ansatt i byrået, og har gjennomgått opplæring for å kunne bistå som taler i livsynsåpne seremonier.

Gravferdstaleren har samme rolle som en prest i kirkelige seremonier.

Våre gravferdstalere
Christian Amble fra Jølstad Begravelsesbyrå

Christian Amble

Susan Bos fra Jølstad Begravelsesbyrå

Susan Bos

Frank Ellefsen fra Jølstad Begravelsesbyrå

Frank Ellefsen

Anett Frog Glittfjell fra Jølstad Begravelsesbyrå

Anett Frog Glittfjell

Runar Løvaas fra Jølstad Begravelsesbyrå

Runar Løvaas

tomt portrettbilde

Terje Fossli Pedersen

Daisy Elizabeth Sjursø, gravferdskonsulent hos Jølstad avdeling Grefsen

Daisy Elizabeth Sjursø

David Smith, senior gravferdskonsulent hos Jølstad avdeling Grefsen

David Christian Smith

Gravferdskonsulent Dahls begravelsesbyrå, Bergen - Eirik Solheim

Eirik Solheim

Gravferdskonsulent Dahls begravelsesbyrå, Bergen - Espen Stølen

Espen Stølen

Arvid Søreide fra Jølstad Begravelsesbyrå

Arvid Søreide

Jeppe Andersen, gravferdskonsulent hos Jølstad Begravelsesbyrå

Jeppe Andersen

tomt portrettbilde

Monica Hall

tomt portrettbilde

Arvid Johnsrud

Kenneth Slaatten fra Jølstad begravelsesbyrå

Kenneth Slaatten

Arvid Nymoen fra Jølstad Begravelsesbyrå

Arvid Nymoen

Svein Olav Jacobsen, gravferdskonsulent for Jølstad Begravelsesbyrå i Oslo

Svein Jacobsen