Hei! Vi ser du bruker en eldre versjon av Internet Explorer. Jolstad.no vises best i nyere nettlesere, så hvis du opplever problemer med siden, prøv å oppdatere nettleseren din til nyeste versjon.

X

Prest og taler


Vi formidler kontakt med prest eller gravferdstaler.

Når det skal være en kirkelig seremoni, tar vi kontakt med en prest. Presten kontakter så de etterlatte for å avtale et møte. Der går de sammen igjennom innholdet i seremonien og minnetalen.

Ved livssynsåpne seremonier tilbyr vi gravferdstaler.
Gravferdstaleren er den som leder seremonien.
En gravferdstaler hos Jølstad er ansatt i byrået, og har gjennomgått opplæring for å kunne bistå som taler i livsynsåpne seremonier.

Gravferdstaleren har samme rolle som en prest i kirkelige seremonier.

Våre gravferdstalere
Christian Amble

Susan Bos

Frank Ellefsen

Anett Frog Glittfjell

Runar Løvaas

Arvid Nymoen

Terje Fossli Pedersen

Gravferdskonsulent hos Jølstad, avdeling Grefsen

Daisy Elizabeth Sjursø

David Smith er senior gravferdskonsulent hos Jølstad, avdeling Grefsen

David Christian Smith

Gravferdskonsulent Dahls begravelsesbyrå, Bergen - Eirik Solheim

Eirik Solheim

Gravferdskonsulent Dahls begravelsesbyrå, Bergen - Espen Stølen

Espen Stølen

Arvid Søreide

Ingunn Solaas

Gravferdskonsulent Jeppe Andersen hos Jølstad

Jeppe Andersen

Svein Olav Jacobsen er gravferdskonsulent for Jølstad i Oslo

Svein Jacobsen

Arvid Johnsrud