i
Lukk

Viktig informasjon!

vedrørende korona og direkteoverførte begravelser

Viktig informasjon  vedrørende korona og direkteoverførte begravelser

Ofte søkt på

Blomster Kister

Byråets Honorar, uten seremoni mva fritt – lav sats

kr 4 520

Byårets minste-Honorar, mva-fritt. Benyttes når det ikke skal avholdes seremoni