Byråets Honorar, uten seremoni mva fritt – lav sats

kr 4 430

Byårets minste-Honorar, mva-fritt. Benyttes når det ikke skal avholdes seremoni