Byråets Honorar, uten seremoni mva pliktig – lav sats

kr 1 900

Byårets minste-Honorar, mva-pliktig. Benyttes når det ikke skal avholdes seremoni