Hei! Vi ser du bruker en eldre versjon av Internet Explorer. Jolstad.no vises best i nyere nettlesere, så hvis du opplever problemer med siden, prøv å oppdatere nettleseren din til nyeste versjon.

X
Planleggingsmeny

Forbered en begravelse


I denne veilederen kan du planlegge hele eller deler av en begravelse.
Tjenesten er under kontinuerlig utvikling, og vi setter pris på tilbakemeldinger.

Vi anbefaler deg å opprette en bruker slik at alle valgene du tar lagres
og du kan komme tilbake for å legge til/endre.

Du kan når som helst avslutte planleggingen og sende den til oss,
så tar vi ansvar for at alt er ivaretatt i forkant eller etterkant av planleggingssamtalen.

Når du har gjort dine valg, vil du få et uforpliktende kostnadsoverslag.