Hei! Vi ser du bruker en eldre versjon av Internet Explorer. Jolstad.no vises best i nyere nettlesere, så hvis du opplever problemer med siden, prøv å oppdatere nettleseren din til nyeste versjon.

X
Planleggingsmeny

Forbered en begravelse


Vi anbefaler deg å opprette en bruker slik at alle valgene du tar lagres
og du kan komme tilbake for å legge til/endre.
Du kan når som helst avslutte planleggingen og sende den til oss,
så tar vi ansvar for at alt er ivaretatt i forkant eller etterkant av planleggingssamtalen.
Start planlegging
Merk at denne siden på ingen måte er en fullverdig bestilling av en begravelse, men en forberedelse som gir deg muligheten til å være bedre rustet.
Vi i Jølstad er opptatt av personlig tilnærming, og gjennomfører alltid en planleggingssamtale i forkant eller etterkant av den digitale planleggingen for å gå grundig igjennom valgene.
Det er fullt mulig å gå igjennom planleggingen uten å oppgi noe informasjon til oss ved å velge «gjestemodus» nederst i boksen. Velger du å opprette en bruker, kan du lagre alle valgene og komme tilbake for å fortsette ved senere anledning.