Hei! Vi ser du bruker en eldre versjon av Internet Explorer. Jolstad.no vises best i nyere nettlesere, så hvis du opplever problemer med siden, prøv å oppdatere nettleseren din til nyeste versjon.

X

Collection of the deceased’s body


The collection of the deceased’s body, will be arranged together with the next of kin. Some people prefer that we do this immediately whereas others need more time.

Our phone line is open 24/7.