Hei! Vi ser du bruker en eldre versjon av Internet Explorer. Jolstad.no vises best i nyere nettlesere, så hvis du opplever problemer med siden, prøv å oppdatere nettleseren din til nyeste versjon.

X

Gravstein og ventetegn


Mange synes det er naturlig å ha en grav å gå til på merkedager og i høytidene. Det kan være av betydning for etterslekten å bevare minnet om den tidligere slekten.

Noen ønsker å opprette et nytt gravsted, andre vil benytte et familiegravsted. Et gravmonument kan være av stein, tre, jern eller glass.

Vi kan hjelpe til med å velge ut et gravmonument, eller å påføre nytt navn på et eksisterende. Hos oss kan du også få hjelp til å pusse opp eksisterende gravmonument.

Flere av våre byråer bruker Jølstad gravstein. Her kan du se på gravstein, ornamenter og lykter. Der er også et utviklingsverktøy på siden, som du kan bruke til å designe egen stein.

Gravstein og gravmonumenter


Vi har utstilling av gravstein i flere av våre byråer, og kan sende brosjyre med prisliste i posten. Ønsker du noe annet, kan vi også hjelpe deg med det.

Dersom du har valgt en modell fra en annen leverandør, kan du bestille gjennom et av våre byråer. Vi er ikke et fordyrende mellomledd. Vi garanterer kvaliteten og oppfølging i forhold til underleverandøren. Av geografiske og praktiske årsaker har byråene i kjeden ulike leverandører av gravmonumenter.

Her kan du se ulike modeller eller designe egen gravstein. Vi minner om at lokale gravferdsmyndigheter kan stille ulike krav til gravmonument. Når gravstein er satt på plass, tar vi et bilde og sender deg som en bekreftelse på at steinen er på plass.

Gravstedsregistrering


Gravstedsregistrering har vært et offisielt satsingsområde i DIS-Norge (Databehandling i slektsforskning) siden april 2004. Formålet med gravstedsregistreringen er å gjøre det lettere for slektsforskere å finne ut hvor navngitte personer er gravlagt, og å finne fødsels- og dødsdato til avdøde slektninger (f.eks. enslige og barnløse) når muntlige kilder eller nyere kirkebøker ikke er tilgjengelige.