Våre kurs og seminarer

Våre kurs og seminarer

 • Kurs for konfirmanter

  Vi har lang erfaring med konfirmantundervisning. Så langt vi har kapasitet, kan vi bidra i ulike undervisningsopplegg. Ta kontakt så kan vi gi nærmere informasjon.

 • Kurs for utdanningsinstitusjoner innenfor helse

  Så langt vi har kapasitet til det kan vi delta med erfarne foredragsholdere fra vår kjede. Temaene handler generelt om gravferdskonsulentens yrkesutøvelse, men også mer spesifikke temaer som fremmede gravferdsskikker, stell og håndtering av avdøde, askespredning, hvem som har rett til å besørge en gravferd og lignende. Kursene tilpasses målgruppen og kan gjennomføres i mindre grupper i byrået eller på utdanningsinstitusjonen.

 • Seminar for samarbeidspartnere

  Vi har gjennom flere år holdt seminar for samarbeidspartnere. Her samarbeider vi med eksterne foredragsholdere, og temaene har variert.

 • Arrangementer

  Vi arrangerer jevnlig temakvelder og andre arrangementer. Våre arrangementer kan besøkes i person, og noen ganger vil du kunne se opptakene fra ditt eget hjem.

  Les mer og se våre arrangementer

Er det noe du lurer på? Vi hjelper deg gjerne.

Kontakt oss