Kvalitetsgaranti

Kvalitetsgaranti

Generelt

Vi garanterer at du får profesjonell hjelp med høyeste kvalitet. Arbeidet foregår punktlig, og presist og du kan forvente at vi husker på alle småtingene du kanskje ikke tenker på selv. Du har vår garanti for at vi oppfyller punktene i listen under.

Døgnvakt

Du når oss på telefon hele døgnet. Våre telefonvakter er utdannede gravferdskonsulenter med lokalkunnskap.

Prisinformasjon

Våre prislister er tilgjengelig på kontorene og på nett via hvert Jølstad-kontor. I starten av planleggingssamtalen spør vi om du har en kostnadsramme for begravelsen. Ved bestilling gir vi deg et skriftlig kostnadsoverslag og ber om din bekreftelse. Vi noterer også ned tilleggskostnader som ikke skal faktureres via byrået. Vi oppdaterer overslaget fortløpende dersom du gjør endringer.

Planleggingssamtalen

planleggingssamtalen får du veiledning av en utdannet gravferdskonsulent, som blir din kontaktperson videre. Du får en oversikt over alle avtaler og en huskeliste over det som gjenstår. Det kan være mange ting å ta stilling til, og vi hjelper deg å prioritere det som er viktigst. Du får også “Jølstad-permen” (PDF) med informasjon om alt som må ordnes ved dødsfall.

Oppfølging før seremonien

Din kontaktperson gjennomfører alle bestillinger og følger opp det som gjenstår. Dagen før begravelsen ringer vi deg for å bekrefte at alt er klart.

I seremonien

Vi er ute i god tid når vi skal gjøre i stand til seremonien. Vi sørger for at blomstene kommer på plass og følger opp utøverne. Vi pynter og lager en vakker ramme rundt kisten. Vi er til stede under seremonien og hjelper til når det er behov for det.

Oppfølging etter seremonien

Noen dager etter seremonien ringer vi deg for å høre om du har spørsmål eller tilbakemeldinger, og for å gjennomgå det som eventuelt gjenstår.

Seremoniledere

I personlige seremonier kan det være behov for en seremonileder. Som første byrå i Norge har vi vår egen utdanning for seremoniledere. Lederen hjelper deg med å utforme innholdet i seremonien. Våre seremoniledere deltar jevnlig på kurs og får veiledning i sitt arbeid.

Jølstad teknisk

I personlige seremonier kan det være ønske om musikkavspilling eller lydanlegg til sangere og musikere. Vi kan bistå uansett om det er fremvisning av bilder eller film, streaming eller filmopptak. Jølstad teknisk har dyktige medarbeidere som vet hvordan teknisk utstyr bør brukes i en begravelse. Her kan du lese om våre kjøreregler for fotografering, filmopptak og publisering fra begravelse.

Underleverandører

Våre underleverandører er håndplukket, og vi har jevnlig dialog med disse. Vi forhandler pris og er ikke et fordyrende mellomledd. Vi står som din garantist for deres kvalitet og service.

Transport

Våre biler er velholdte og rene. Ved seremoniell transport benytter vi begravelsesbiler. Vi har også nøytrale vaktbiler som benyttes ved henting av døde i hjemmet, og biler med plass til flere bårer for transport mellom kapeller. All transport av døde skjer med verdighet og i tråd med Standard for god gravferdsskikk.

Stell av døde

Vi gir alltid den døde et verdig stell før nedlegging i kisten. Erfaring viser at det å se avdøde kan ha en viktig funksjon i sorgbearbeidelsen. Ved ulykker eller når det har gått lang tid etter dødsfallet hender det at etterlatte frarådes å se den døde. Vi har imidlertid kompetanse til å gjennomføre et utvidet stell, slik at de etterlatte allikevel kan se avdøde pent stelt i kisten.

Minnebok

Vi legger stor vekt på å lage fine minnebøker med bilder fra de personlige seremoniene. Våre gravferdskonsulenter deltar på fotokurs, og du kan forvente god kvalitet på de bildene vi tar. Vi legger til rette for at minnetalene kan kopieres inn i minneboken. For mange er dette et kjært minne med verdi for etterslekten.

Taushetsplikt

Våre ansatte er pålagt taushetsplikt gjennom sine arbeidsavtaler. Vi gir ikke ut opplysninger uten godkjenning fra de etterlatte. Vi vil kun oppgi seremonitidspunkt for begravelser som er offentlig annonsert.

Personvern

På vår nettside finner du en personvernerklæring. Våre rutiner for behandling av persondata er i tråd med Personvernloven.

Hva skjer hvis kvaliteten ikke er god nok?

Dersom kvaliteten ikke er god nok, gjør vi det vi kan for å rette feilen. Noen ganger er eneste mulighet å gi et prisavslag. Dersom årsaksforholdet er uklart, lar vi tvilen komme deg til gode. Vi vet at våre kunder kan være i en krevende livssituasjon og at vi har et stort ansvar. Alle feil registreres og følges opp.

Fant du ikke det du lette etter?

Kontakt oss