Planleggingssamtale

Etter et dødsfall er det vanlig med en samtale mellom familien og en representant fra begravelsesbyrået for å planlegge begravelsen. Å avtale tidspunkt for planleggingssamtalen er ofte noe av det første som må gjøres etter et dødsfall. Vår vakttelefon er bemannet hele døgnet, også i helger og høytider, slik at du når som helst kan ringe oss ved behov for umiddelbar hjelp, eller for å avtale en samtale.

Avtal møte
Planleggingssamtale

Hva skjer i planleggingssamtalen?

Hensikten med en planleggingssamtale er at rammene og innholdet til en seremoni blir slik de etterlatte ønsker for den avdøde. Som etterlatt kan du oppleve at det er mange spørsmål som det skal tas stilling til ved planlegging av en begravelse, noe som kan føles overveldende. Sammen blir vi enige om hva det er viktig å ta stilling til før seremonidagen, og hvilke formaliteter som kan vente til etter begravelsen.

I planleggingssamtalen vil vi utarbeide en oversikt over hva som skal gjøres, og de etterlatte gjør nødvendige valg i forbindelse med blant annet seremonitypekiste og urneblomsterdødsannonse, lokale og tid for seremonien. Vi vil også avklare hvem som skal gjøre hva og når det skal gjøres. Dersom vi ikke får avklart alt i løpet av planleggingssamtalen, blir vi enig om og avklarer det resterende i etterkant av samtalen.

Noen spørsmål kan være kjente, mens andre er du kanskje ikke klar over at man må ta stilling til.

I samtalen vil vi også informere om hva tjenestene våre koster, og du får et skriftlig prisoverslag på det vi blir enige om. Prisoverslaget inkluderer også en oversikt over de kostnadene som ikke faktureres gjennom oss. Dette kan for eksempel dreie seg om minnesamvær, gravsteiner og kommunale avgifter. For å få en komplett prisliste, finner du dette lett tilgjengelig ved å besøke nettsiden til ditt Jølstad-kontor.

I samtalen med oss får du også utdelt Jølstad-permen (PDF). Denne inneholder en oversikt over det vi har snakket om i løpet av samtalen, samt annen informasjon du som etterlatt kan ha behov for.

Forberedelser til planleggingssamtalen

I forkant av selve planleggingssamtalen,- er det noen spørsmål det kan være lurt å tenke gjennom og ta stilling. Du trenger ikke å ha et klart svar på alle punktene nedenfor, men det kan være greit å tenke litt over dem i forkant, slik at du er bedre forberedt på hva som skal planlegges sammen med gravferdskonsulenten.

 • Hvilken seremonitype ønsker du? – Religiøs, humanistisk eller livssynsåpen
 • Skal den avdøde begraves eller bisettes (kremeres)?
 • Hva skal stå i dødsannonsen hvis dere skal ha det?
 • Er det ønske om et programhefte til seremonien, og hvem skal dele ut disse ved ankomst?
 • Spesielle musikkønsker – salmer, egne sanger som ønskes avspilt, eller skal kanskje noen i familien eller andre bekjente synge?
 • Taler eller minneord – er det noen som ønsker er å si noen ord under seremonien?
 • Er det ønsker om visning av bilder ved hjelp av en projektor, skal det tennes lys, legges på blomster eller noe annet spesielt i seremonien?
 • Skal det pyntes med lys og blomster i kirken?
 • Skal sløyfetekstene på blomstene leses opp, og er det de etterlatte eller presten/gravferdstaleren som skal gjøre dette?
 • Hvem skal bære kisten til graven og hvordan skal bærerne plasseres rundt kisten?
 • Skal det arrangeres hvem som skal bære ut blomstene etter seremonien?
 • Er det ønske om sang eller taler ute ved graven?
 • Skal det arrangeres minnesamvær etter seremonien?

Vi ønsker at familie og etterlatte skal kjenne seg trygge i forberedelsene til seremonien, og oppleve at alt blir gjennomført etter de ønskene dere har. Jølstad begravelsesbyrå vil sørge for at alt det praktiske og formelle ved begravelsen blir ivaretatt på en god måte.

For å avtale en samtale med oss, kan du fylle ut skjemaet nedenfor, eller ta kontakt med ønsket byrå.

Avtal et planleggingsmøte

Felter markert med * må fylles ut