Om Jølstad

Her kan du lese mer om Jølstad begravelsesbyrå

Jølstad har kontorer flere steder i landet og betjener årlig ca. 5000 familier i forbindelse med dødsfall.

Ta gjerne kontakt med et av våre kontorer dersom du har spørsmål eller behov for hjelp. Vi kjenner nærområdene våre godt.

Presse Avtal samtale

 

Les mer

Om Jølstad Begravelsesbyrå

 • Om oss

  Alle byråene betjenes av medarbeidere med god lokalkunnskap, og det legges stor vekt på tilrettelegging for familienes individuelle behov og ønsker. Se byråets oppgaver.

  Vi i Jølstad går på jobb hver dag for å hjelpe etterlatte med å ta farvel. Det gjør vi ved å ivareta begravelsesritualet. Vi deler kunnskap og veileder slik at de etterlatte får den begravelsen de har behov for. Noen vil ha det helt enkle og andre ønsker å arrangere en seremoni helt utenom det vanlige. Vi sørger for at valgene de etterlatte tar – uansett ønsker og omfang – blir gjennomført med verdighet og kvalitet. Vi lykkes når de etterlatte ser tilbake på begravelsen som et fint minne, der de har gjort valg som er riktige for dem. Begravelse er det viktigste ritualet vi har. Den reflekterer menneskets unike verdi. Når noen dør og skal begraves, er det vår oppgave å ivareta de etterlatte og gi dem mulighet til å ta farvel. Sånn at fortsettelsen kan bli lettere.  

  Vi legger stor vekt på tilbakemelding fra de etterlatte. Tilbakemeldingene brukes som grunnlag for utvikling av tjenester og produkter i våre byråer. Se våre kundeomtaler.

  Frem til 2007 besto virksomheten utelukkende av kjedemedlemmer som var heleiet av Jølstad begravelsesbyrå AS. I 2007 ble kjedekonseptet utvidet. Det betyr at etablerte eller nystartede byråer utenfor kjeden kan søke medlemskap, og samtidig eie og drive sitt eget begravelsesbyrå. Dette skjer ved inngåelse av en kjedeavtale med Jølstad begravelsesbyrå AS.

  Ta kontakt med vår administrasjon dersom du er interessert i en uforpliktende og konfidensiell samtale om kjedemedlemskap i  Jølstad.

 • Våre medarbeidere

  Som gravferdskonsulenter ønsker vi å vise engasjement og medfølelse, i tillegg til å hjelpe til med alt det praktiske ved en begravelse.

  Dette er en jobb som krever mye av oss, men vi opplever at vi får enda mer tilbake. Møt våre ansatte.

 • Historien om Jølstad

  I 1956 startet Odd Borgar Jølstad et begravelsesbyrå på Grefsen i Oslo. Han hadde i lengre tid studert bransjen og hentet sine kunnskaper fra denne. Disse kunnskapene, kombinert med hans sikre sans for kvalitet, stil, detaljer og systemer, gjorde at begravelsesbyrået raskt ble lagt merke til. Les mer om historien til Jølstad begravelsesbyrå.

 • Kurs og seminar

  Vi ønsker å være en aktiv samfunnsaktør og kunnskapsformidler.

  Vi tror at formidling av kunnskap til nye generasjoner og erfaringsutveksling mellom ulike yrkesgrupper kan skape større trygghet i møte med døden. Gjennom generasjoner har vi lært mye om hva som kan være godt sorgarbeid. Ritualene, markeringene og symbolene har en stor plass i vår kultur. De som har erfaring med sorg i eget liv og de som arbeider profesjonelt med døden, har mange erfaringer som det kan være nyttig å dele og føre videre. Les mer om kurs og seminarer.

 • Ledige stillinger

  Mange bedrifter påstår at medarbeiderne er den viktigste ressursen de har. Slik er det ikke hos oss. I  Jølstad er medarbeiderne den eneste ressursen. Våre kunder er i en livssituasjon hvor de trenger forståelse, varme og trygghet, og som gravferdskonsulent må du kunne vise engasjement og medfølelse, i tillegg til å hjelpe til med alt det praktiske ved en begravelse. Les mer om hvordan det er å jobbe hos Jølstad.

 • Jølstadskolen

  Alle våre medarbeidere får opplæring gjennom Jølstadskolen. Vi er opptatt av at våre medarbeidere får nødvendig opplæring til å bistå etterlatte i prosessen de går gjennom ved et dødsfall.

 • Samfunnsansvar

  Vi i Jølstad ønsker å ta et tydelig samfunnsansvar gjennom hvordan vi opptrer overfor våre interessenter. Til grunn skal alt vi foretar oss være bærekraftig og kan deles inn i tre hovedområder; økonomi-, miljø- og sosiale aspekt. Fordi vi er ledende innenfor vår bransje ser vi viktigheten av at vi har en sunn og åpen drift, er en attraktiv arbeidsplass, har høy kundetilfredshet og er innovative. Gjennom dette mener vi at våre ideer og visjoner påvirker mer enn oss selv. Vi utvikler og forvalter byråenes menneskelige og materielle ressurser klokt og effektivt.

  Jølstad har sin berettigelse gjennom å ivareta mennesker i en svært sårbar fase i livet. Ivaretakelsen skjer i spennet mellom å beskytte og hjelpe mennesker i det følelsesmessige kaoset de kan oppleve ved et dødsfall, og å myndiggjøre dem til å ta egne valg rundt gravferden som de kan se tilbake på som gode. Dette gjør vi i erkjennelsen av at begravelsen er samfunnets viktigste rituale. Av samme grunn tar vi mål av oss til å være premissgivere for bransjen vår.

  Jølstad er Miljøfyrtårsertifisert. Ønsker du å lese vår miljørapport kan du få den tilsendt ved å henvende deg til post@jolstad.no og skrive Miljørapport i emnefeltet.