Hei! Vi ser du bruker en eldre versjon av Internet Explorer. Jolstad.no vises best i nyere nettlesere, så hvis du opplever problemer med siden, prøv å oppdatere nettleseren din til nyeste versjon.

X

Om Jølstad


Begravelsesbyråkjeden Jølstad har kontorer flere steder i landet og betjener årlig ca. 5000 familier i forbindelse med dødsfall.

Ta gjerne kontakt med et av våre kontorer dersom du har spørsmål eller behov for hjelp. Vi kjenner nærområdene våre godt.

Om Jølstad begravelsesbyrå


Alle byråene betjenes av medarbeidere med god lokalkunnskap, og det legges stor vekt på tilrettelegging for familienes individuelle behov og ønsker.

Vi legger stor vekt på tilbakemelding fra de etterlatte. Tilbakemeldingene brukes som grunnlag for utvikling av tjenester og produkter i våre byråer.

Frem til 2007 besto virksomheten utelukkende av kjedemedlemmer som var heleiet av Jølstad begravelsesbyrå AS. I 2007 ble kjedekonseptet utvidet. Det betyr at etablerte eller nystartede byråer utenfor kjeden kan søke medlemskap, og samtidig eie og drive sitt eget begravelsesbyrå. Dette skjer ved inngåelse av en kjedeavtale med Jølstad begravelsesbyrå AS.

Ta kontakt med vår administrasjon dersom du er interessert i en uforpliktende og konfidensiell samtale om kjedemedlemskap i Begravelsesbyråkjeden Jølstad.

Våre medarbeidere


Som gravferdskonsulenter ønsker vi å vise engasjement og medfølelse, i tillegg til å hjelpe til med alt det praktiske ved en begravelse.

Dette er en jobb som krever mye av oss, men vi opplever at vi får enda mer tilbake.

Historien om Jølstad


I 1956 startet Odd Borgar Jølstad et begravelsesbyrå på Grefsen i Oslo. Han hadde i lengre tid studert bransjen og hentet sine kunnskaper fra denne. Disse kunnskapene, kombinert med hans sikre sans for kvalitet, stil, detaljer og systemer, gjorde at begravelsesbyrået raskt ble lagt merke til.

Kurs og seminar


Vi ønsker å være en aktiv samfunnsaktør og kunnskapsformidler.

Vi tror at formidling av kunnskap til nye generasjoner og erfaringsutveksling mellom ulike yrkesgrupper kan skape større trygghet i møte med døden. Gjennom generasjoner har vi lært mye om hva som kan være godt sorgarbeid. Ritualene, markeringene og symbolene har en stor plass i vår kultur. De som har erfaring med sorg i eget liv og de som arbeider profesjonelt med døden, har mange erfaringer som det kan være nyttig å dele og føre videre.

 

Ledige stillinger


Mange bedrifter påstår at medarbeiderne er den viktigste ressursen de har. Slik er det ikke hos oss. I Begravelsesbyråkjeden Jølstad er medarbeiderne den eneste ressursen. Våre kunder er i en livssituasjon hvor de trenger forståelse, varme og trygghet, og som gravferdskonsulent må du kunne vise engasjement og medfølelse, i tillegg til å hjelpe til med alt det praktiske ved en begravelse.

Jølstadskolen


Alle våre medarbeidere får opplæring gjennom Jølstadskolen. Vi er opptatt av at våre medarbeidere får nødvendig opplæring til å bistå etterlatte i prosessen de går gjennom ved et dødsfall.

Samfunnsansvar


Vi i Jølstad ønsker å ta et tydelig samfunnsansvar gjennom hvordan vi opptrer overfor våre interessenter. Til grunn skal alt vi foretar oss være bærekraftig og kan deles inn i tre hovedområder; økonomi-, miljø- og sosiale aspekt. Fordi vi er ledende innenfor vår bransje ser vi viktigheten av at vi har en sunn og åpen drift, er en attraktiv arbeidsplass, har høy kundetilfredshet og er innovative. Gjennom dette mener vi at våre ideer og visjoner påvirker mer enn oss selv. Vi utvikler og forvalter byråenes menneskelige og materielle ressurser klokt og effektivt.