Vår forpliktelse til å gjøre en forskjell

Samfunnsamsvar betyr at vi ikke bare fokuserer på å drive en lønnsom virksomhet, men også på å bidra positivt til samfunnet og miljøet rundt oss.

Gravferdskonsulenter fra Jølstad i sorte dresser på en kirkegård
Smørblomster i solnedgang

Vårt samfunnsansvar

Jølstad er forpliktet til å ta samfunnsansvar på alvor i alt vi gjør, med fokus på bærekraft i økonomiske, miljømessige og sosiale aspekter. Som en leder i vår bransje, er det viktig for oss å ha en sunn, åpen drift, være en god arbeidsgiver, sørge for høy kundetilfredshet, og fremme innovasjon.

Miljøfyrtårnsertifisert

Miljøsertifisering handler både om å redusere ytre miljøpåvirkning og å ivareta det indre arbeidsmiljøet. Med Miljøfyrtårn-sertifisering har vi identifisert og prioritet de viktigste miljøaspektene for vår virksomhet. Gjennom våre rutiner og systemer tar vi hånd om miljøhensyn i alt fra innkjøp til avfallshåndtering og energibruk. Vi er stolte av å ha oppnådd godkjenning som Miljøfyrtårn-bedrift i hele vår organisasjon.

Langs vannkanten under en solnedgang
Rosa blomster ute

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022, og skal sikre åpenhet rundt større virksomheters håndtering av negative konsekvenser knyttet til grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med levering av tjenester.

Mer om åpenhetsloven

Spørsmål rundt vårt samfunnsengasjement

Har du noen spørsmål til oss?

Kom i kontakt