Hei! Vi ser du bruker en eldre versjon av Internet Explorer. Jolstad.no vises best i nyere nettlesere, så hvis du opplever problemer med siden, prøv å oppdatere nettleseren din til nyeste versjon.

X

å snakke om døden


Ingen begravelser trenger å koste mer enn du har råd til.

Planlegg en personlig begravelse eller velg fast pakkepris.

 

Mest valgt

Planlegg en personlig begravelse

Dine valg avgjør hva begravelsen koster.

En begravelse kan bli akkurat slik du og dine nærmeste vil ha den. Her kan du gjøre de valgene som passer deg, og se hva det vil koste. Valgene er ikke bindende. Du kan sende dem til oss, så går vi igjennom alt i en samtale. Ønsker du ikke starte en planlegging her, ta kontakt med oss så kan vi planlegge sammen.

start planlegging kontakt oss

Uansett hva du velger gir vi deg  kvalitetsgaranti.

Begravelse med seremoni

 • Døgnvakt
 • Kvalitetsgaranti
 • Kompetent bistand
  Hos oss møter du utdannede og erfarne gravferdskonsulenter.
 • Planleggingssamtale
  Her har vi planlagt alt for deg, det er kun nødvendig med en kort samtale på telefon eller kontoret.
 • Alle bestillinger
 • Meldinger til det offentlige
 • Minneside på internett
 • Annonsering
  Dødsannonse på internett.
 • Stell og nedlegg i kiste
 • Kiste
  Enkel hvit kiste.
 • Transporter
 • Mannskap i seremonien
 • Blomster på kisten
  Enkel blomsterdekorasjon.
 • Programhefter
  Inntil 50 enkle program.
 • Pynting av seremonirommet
 • Veiledning med arv og skifterådgiver
 • Veiledning av gravsted og gravstein

 • * Har du rett til stønad fra NAV?
  NAV refunderer inntil kr. 23.990,- i gravferdsstønad og transportkostnader over 20 km. Stønaden kan dekke hele begravelsen. Vi tar ikke ekstra betalt for å hjelpe deg med å avklare om du ha rett på stønad fra NAV.

Begravelse uten seremoni

 • Døgnvakt
 • Kvalitetsgaranti
 • Kompetent bistand
  Hos oss møter du utdannede og erfarne gravferdskonsulenter.
 • Planleggingssamtale
  Her har vi planlagt alt for deg, det er kun nødvendig med en kort samtale på telefon eller kontoret.
 • Alle bestillinger
 • Meldinger til det offentlige
 • Minneside på internett
 • Annonsering
 • Stell og nedlegg i kiste
 • Kiste
  Enkel umalt kiste.
 • Transporter
 • Mannskap i seremonien
 • Blomster på kisten
 • Programhefter
 • Pynting av seremonirommet
 • Veiledning med arv og skifterådgiver
 • Veiledning av gravsted og gravstein

 • * Har du rett til stønad fra NAV?
  NAV refunderer inntil kr. 23.990,- i gravferdsstønad og transportkostnader over 20 km.
  Stønaden kan dekke hele begravelsen. Vi tar ikke ekstra betalt for å hjelpe deg med å avklare om du ha rett på stønad fra NAV.

Kontakt oss


Les vår personvernserklæring

Kvalitetsgaranti


Kvalitetsgaranti

Vi garanterer at du får profesjonell hjelp med høyeste kvalitet. Arbeidet foregår punktlig, og presist og du kan forvente at vi husker på alle småtingene du kanskje ikke tenker på selv. Du har vår garanti for at vi oppfyller punktene i listen under.

Døgnvakt

Du når oss på telefon hele døgnet. Våre telefonvakter er utdannede gravferdskonsulenter med lokalkunnskap.

Prisinformasjon

Våre prislister er tilgjengelig på kontorene og på internett. I starten av planleggingssamtalen spør vi om du har en kostnadsramme for begravelsen. Ved bestilling gir vi deg et skriftlig kostnadsoverslag og ber om din bekreftelse. Vi noterer også ned tilleggskostnader som ikke skal faktureres via byrået. Vi oppdaterer overslaget fortløpende dersom du gjør endringer.

Planleggingssamtalen

I planleggingssamtalen får du veiledning av en utdannet gravferdskonsulent, som blir din kontaktperson videre. Du får en oversikt over alle avtaler og en huskeliste over det som gjenstår. Det kan være mange ting å ta stilling til, og vi hjelper deg å prioritere det som er viktigst. Du får også «Jølstadpermen» med informasjon om alt som må ordnes ved dødsfall.

Oppfølging før seremonien

Din kontaktperson gjennomfører alle bestillinger og følger opp det som gjenstår. Dagen før begravelsen ringer vi deg for å bekrefte at alt er klart.

I seremonien

Vi er ute i god tid når vi skal gjøre i stand til seremonien. Vi sørger for at blomstene kommer på plass og følger opp utøverne. Vi pynter og lager en vakker ramme rundt kisten. Vi er tilstede under seremonien og hjelper til når det er behov for det.

Oppfølging etter seremonien

Noen dager etter seremonien ringer vi deg for å høre om du har spørsmål eller tilbakemeldinger, og for å gjennomgå det som eventuelt gjenstår.

Gravferdstalere

I personlige seremonier kan det være behov for en gravferdstaler. Som første byrå i Norge har vi vår egen gravferdstalerutdanning. Taleren hjelper deg med å utforme innholdet i seremonien. Våre gravferdstalere deltar jevnlig på kurs og får veiledning i sitt arbeid.

Jølstad teknisk

I personlige seremonier kan det være ønske om musikkavspilling eller lydanlegg til sangere og musikere. Vi kan bistå uansett om det er fremvisning av bilder eller film, streaming eller filmopptak. Jølstad teknisk har dyktige medarbeidere som vet hvordan teknisk utstyr bør brukes i en begravelse.

Underleverandører

Våre underleverandører er håndplukket, og vi har jevnlig dialog med disse. Vi forhandler pris og er ikke et fordyrende mellomledd. Vi står som din garantist for deres kvalitet og service.

Transport

Våre biler er velholdte og rene. Ved seremoniell transport benytter vi begravelsesbiler. Vi har også nøytrale vaktbiler som benyttes ved henting av døde i hjemmet, og biler med plass til flere bårer for transport mellom kapeller. All transport av døde skjer med verdighet og i tråd med Standard for god gravferdsskikk.

Stell av døde

Vi gir alltid den døde et verdig stell før nedlegging i kisten. Erfaring viser at det å se avdøde kan ha en viktig funksjon i sorgbearbeidelsen. Ved ulykker eller når det har gått lang tid etter dødsfallet hender det at etterlatte frarådes å se den døde. Vi har imidlertid kompetanse til å gjennomføre et utvidet stell, slik at de etterlatte allikevel kan se avdøde pent stelt i kisten.

Minnebok

Vi legger stor vekt på å lage fine minnebøker med bilder fra de personlige seremoniene. Våre gravferdskonsulenter deltar på fotokurs, og du kan forvente god kvalitet på de bildene vi tar. Vi legger til rette for at minnetalene kan kopieres inn i minneboken. For mange er dette et kjært minne med verdi for etterslekten.

Taushetsplikt

Våre ansatte er pålagt taushetsplikt gjennom sine arbeidsavtaler. Vi gir ikke ut opplysninger uten godkjenning fra de etterlatte. Vi vil kun oppgi seremonitidspunkt for begravelser som er offentlig annonsert.

Personvern

På vår nettside finner du en personvernerklæring. Våre rutiner for behandling av persondata er i tråd med Personvernloven.

Hva skjer hvis kvaliteten ikke er god nok?

Dersom kvaliteten ikke er god nok, gjør vi det vi kan for å rette feilen. Noen ganger er eneste mulighet å kompensere økonomisk. Dersom årsaksforholdet er uklart, lar vi tvilen komme deg til gode. Vi vet at våre kunder kan være i en krevende livssituasjon og at vi har et stort ansvar. Alle feil registreres og følges opp.

Ofte stilte spørsmål om priser og betaling av begravelse


Er dere dyrere enn andre begravelsesbyråer?

Nei, vi har alle alternativer fra det aller rimeligste til det mer påkostede. La oss hjelpe deg med å lage en verdig begravelse innenfor den kostnadsrammen som passer for deg.

Har dere prislister?

Ja, du finner prislistene her.

Kan jeg få stønad til begravelsen fra det offentlige?

Dersom det kan dokumenteres at avdøde var ubemidlet, vil NAV dekke deler av begravelsen. Denne gravferdsstønaden er behovsprøvd. Dersom transportene tilsammen er over 20 km, vil NAV dekke det meste av transportkostnadene. Dette er en rettighet alle har. Les mer her.

Hvordan finner jeg ut om jeg får stønad til begravelsen?

Vi kjenner NAV-reglene og passer på at du får den stønaden du har krav på. Vi ordner søknadspapirene for deg uten tillegg i prisen. Ring oss dersom du lurer på om stønadsordningene gjelder den begravelsen du skal ordne. Vi tar ikke betalt for å svare deg på det.

Kan en begravelse plutselig bli mye dyrere enn først antatt?

Nei, ikke når du velger oss. Vi vil spørre deg om du har en kostnadsramme for begravelsen, og gir deg en skriftlig forhåndspris når du har gjort dine valg for begravelsen.

Hva koster kirken/kapellet?

Normalt koster det ikke noe for medlemmer av Den norske kirke å bruke kirken/kapellet til begravelse. Ikke-medlemmer kan måtte betale leie for å bruke kirken. Seremoni i offentlige grav- og krematoriekapell er normalt uten kostnad for kommunens innbyggere.

Er det dyrere å bestille minnesamværet fra dere?

Nei. Vi har gode samarbeidspartnere som kan bistå med å levere mat hjem eller arrangere minnesamvær i et leid lokale. Vi er også kjent med hvilke restauranter eller selskapslokaler som egner seg til minnesamvær. Vi forhandler pris og er ikke et fordyrende mellomledd.

Er det dyrere å bestille blomster fra dere?

Nei. Forslagene vi har i vår blomsterkatalog og nettbutikk er ment som inspirasjon. Vi kan få laget blomster etter alle priser og ønsker. Fordelen med å bestille hos oss er at du slipper å betale tillegg for frakt, og at vi sjekker at det du har bestilt blir levert. Hos oss kan du bestille blomster i seremoniens farger, i stil med andre blomster vi leverer til den samme begravelsen.

Må vi betale for organisten?

Her er det lokale forskjeller. Dersom det er ønske om musikk utover standard repertoar og som organisten må øve inn, kan det hende du må betale for dette. Spør oss om reglene i din kommune.

Koster det mindre å begrave en urne enn kiste?

Nei, gravlegging av urne og kiste er likestilt i gravferdsloven. Alle har rett på en gratis gravplass i sin hjemkommune.

Er det kommunale avgifter?

Alle har rett på gratis grav til kiste eller urne. Noen kommuner tar betalt for kremasjon. Vi kan svare på hvilke kommuner dette gjelder.

Hva koster en kremasjon?

Det varierer fra kommune til kommune. Mange kommuner tar betalt for kremasjon, mens andre lar dette være en gratistjeneste for sine innbyggere. Spør oss om reglene i din kommune.

Hva koster en kiste?

Du finner kisteprisene her.

Hva koster en urne?

Du finner urneprisene her.

Hva koster en gravferdstaler fra byrået?

Du finner prisen i prislistene. Prisen inkluderer samtale, taleskrivning og ledelse av seremonien. Hos oss møter du dyktige gravferdstalere fra vår egen talerutdanning.

Kan jeg få råd om arv og skifte?

Ja, det kan du. De fleste kan ordne booppgjøret selv, men mange trenger råd om hvordan de skal gå frem. Som kunde hos oss får du rett til én gratis rådgivningssamtale med en arv- og skifterådgiver.Les mer her.

Hvor rask må jeg betale regningen?

Vanligvis sender vi deg regningen en uke etter begravelsen. Deretter har du ti dager på deg til å betale.

Kan jeg få betalingsutsettelse og kan regningen deles opp?

Ja, spør oss om betalingsutsettelse og delbetalingsavtale.

Hva slags rente har dere ved betalingsutsettelse?

Renten er 0,71% for hver påbegynt måned. Det betyr at et beløp på 1.000 kroner gir 7,1 kroner i renter hver måned.

Kan regningen belastes avdødes konto?

Ja, regninger knyttet til begravelse, husleie, strøm, telefon og restskatt kan betales fra avdødes konto før skifteattest foreligger. Det betyr at norske banker vil normalt trekke nødvendige begravelseskostnader fra avdødes konto mot fremvisning av begravelsesregningen.

Hva menes med nødvendige begravelseskostnader?

Begravelseskostnader er utgifter som normalt følger av en begravelse. Flere banker definerer ikke utlegg til minnesamvær og gravstein, som nødvendige begravelseskostnader. Enkelte banker ser også bort fra andre større utlegg i sin vurdering av hva som er nødvendige begravelseskostnader. Spør din bank om du er i tvil.