Åpenhetsloven

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022, og skal sikre åpenhet rundt større virksomheters håndtering av negative konsekvenser knyttet til grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med levering av tjenester. Vi omfattes av åpenhetsloven, og har lagt til rette for at alle som ønsker mer informasjon kan ta kontakt angående sine spørsmål.

Har du spørsmål til oss?
Rosa blomster ute

Åpenhetsloven forplikter Jølstad til å:

  • Utføre aktsomhetsvurderinger i samsvar med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper
  • Redegjøre for vårt arbeid med aktsomhetsvurderinger knyttet til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.
  • Svare på informasjonsforespørsler fra allmennheten.

Vi er i gang med å kartlegge faktiske og mulige konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, som vi bidrar til. Oversikten inneholder hvem vi handler med, hvor vi handler og hva vi handler.

I tillegg må våre leverandører gjøre det samme.
Vi prioriterer de største leverandørene og kartlegger om det er forhold som må følges opp.

Denne prosessen er vi forpliktet til å følge opp hvert halvår, men er viktig at vi også ivaretar når vi fornyer kontrakter, endrer leverandører eller gjør vesentlige endringer i driften.

Ansvarlighet

Alle kontrakter vi tegner skal inneholde generelle tiltak for å redusere eller fjerne risiko. Ved valg av leverandører, stiller vi strenge krav for at punktene i åpenhetsloven blir ivaretatt og fulgt opp.
Tiltakene er satt av styret og ledelsen og følges opp spesielt av de som har ansvar for innkjøp og andre kontraktsinngåelser på vegne av selskapet.

Har du spørsmål til oss?

Fyll ut skjemaet nedenfor for å sende oss ditt spørsmålet på e-post. For å kunne gi deg et best mulig svar, ber vi deg om å være konkret i forespørselen. Vi vil gi deg svar innen tre uker.