Samarbeidspartnere

Samarbeidspartnere

Vi er medlem i Hovedorganisasjonen Virke.

 

Om du vil vite mer om historien til Jølstad begravelsesbyrå, finner du også det på våre sider. Vi samarbeider også med lokale leverandører på alle de stedene vi er. Det gjelder spesielt på levering av blomster, catering til minnesamvær og musikere. Les mer om våre samarbeidspartnere nedenfor.

Våre samarbeidspartnere

 • Virke Gravferd

  Våre byråer er medlem av Virke Gravferd. Vi holder et høyt faglig og etisk nivå i tråd med retningslinjer for god gravferdsskikk.

   

   

  Gå til nettside

  Medlemskap i Virke

  Standard for god gravferdskikk

 • Arvespesialisten AS

  Praktisk hjelp ved arveoppgjør og skifte

  Det ligger utenfor vårt fagområde å gi råd om arv og skifte. Vi har derfor knyttet oss til Arvespesialisten AS, som er vår eksterne samarbeidspartner.

  Arvespesialisten AS tilbyr praktisk bistand rundt arveoppgjør, skifte og booppgjør. De hjelper arvingene med alle oppgaver knyttet til skifteprosessen, der de arbeider sammen med arvingene på de områdene det trengs, og på ønskede tidspunkter og steder i landet.

  Tjenestene koster mindre enn du kanskje tror, og mye av dette skyldes at de har gode databaserte verktøy for å effektivisere prosessen. Ved å ta kontakt med Arvespesialisten AS får du mulighet til en uforpliktende samtale som kan spare både tid og penger. De sørger for at oppgavene blir utført til avtalt tid og på riktig måte, samt at de ulike tidsfrister overholdes for inn-sendelse av skjemaer og annen rapportering til myndighetene.

  Du kontakter de enkelt ved å ringe eller sende e-post.

  Tel: 6780 8000

  E-post

  Dag Frode Johannessen: dfj@arvespesialisten.no

  Therese Bakkevig: tb@arvespesialisten.no

 • Al-Khidmat Begravelsesbyrå AS

  Begravelsesbyråkjeden Jølstad samarbeider med Al-Khidmat Begravelsesbyrå AS, som er et muslimsk begravelsesbyrå. Al-Khidmat har sitt kiste og utstyrslager hos Jølstad og Al-Khidmat bistår hverandre med mannskaper og biler.

  Samarbeidet er landsdekkende og gjør det mulig å bistå muslimske familier i hele Norge med begravelser på hjemstedet og kisteforsendelser til utlandet.

  Samarbeidet gir en helt unik spisskompetanse på tradisjonell kristen og muslimsk gravferdsskikk i møte med multikulturelt samfunn.

  Vi har sammen utarbeidet et foredrag med følgende tema:

  • Hvordan gjennomføre gravferd i et flerkulturelt samfunn?
  • Hva er religiøst nødvendig ved muslimsk begravelse?
  • Hva er viktig å huske ved en muslimsk begravelse?

  Ønsker du at vi kommer å holder foredraget hos deg, ta kontakt med:

  Jarle Skjennum eller Ghulam Abbas
  mobil: 91635692 eller 48002729
  jarle.skjennum@jolstad.no eller post@alkhidmat.no

 • Miljøfyrtårnsertifisert

  Jølstad er Miljøfyrtårnsertifisert

  Det har vært naturlig for Jølstad å integrere miljø som en del av driften og har derfor valgt å bli et Miljøfyrtårn. En miljøsertifisering handler om å redusere vår ytre miljøpåvirkninger, men også om menneskene, det indre miljø, på arbeidsplassen. Miljøfyrtårn er et miljøledelsessystem, og vi har gjennom bransjekriterier gjennomført en kartlegging og vektet ut de viktigste indre og ytre miljøaspektene for vår virksomhet. Gjennom våre systemer og rutiner vil dermed miljøaspektet fanges opp, enten det er gjennom våre innkjøp, hvordan vi behandler avfall, bruker energi osv.

  Vi er nå godkjent i hele kjeden, som Miljøfyrtårn bedrift. Det er vi stolte av.

 • LEVE

  LEVE – Landsforeningen for etterlatte ved selvmord er en landsdekkende organisasjon. LEVEs formål er å støtte etterlatte og berørte ved selvmord, og å bidra til å forebygge selvmord gjennom åpenhet, opplysningsvirksomhet og politisk arbeid. LEVE har 18 fylkeslag, med frivillige likepersoner i alle lag.

  Et felles mål for Jølstad og LEVE er at etterlatte ved selvmord blir møtt med god informasjon, omsorg og faglig kunnskap.

  For å komme i kontakt med dem kan du gå inn på LEVE sine nettsider:

  Eller du kan ringe hovedkontoret på:

  Telefon: 22 36 17 00

  E-post: post@leve.no

  Adresse: Dronningens Gate 16, Oslo, Norge Oslo

 • Unge LEVE

  Unge LEVE er for de mellom 15 til 35 år som har mistet noen i selvmord. 

  De har i samarbeid med LUB laget en nettside som omhandler ungdom og sorg: www.ungdomogsorg.no

  Denne nettressursen er laget i samarbeid med ungdommer som har mistet noen de er glad i, og fagpersoner som møter ungdom i sitt yrke.  De unge deler sine erfaringer om hvordan det er å miste noen nære i brå ulykker, etter sykdom, i uventet og plutselig død, og ved selvmord. De forteller hvordan de opplevde sorgen og hva slags støtte de har hatt nytte av, men også hva de har savnet. Fokuset er på ungdommene selv, men det er også informasjon for og av fagpersoner i skolen og helse, og for pårørende som familie og venner. Målet er å bidra til normalisering av sorg – at sorg gir ulike reaksjoner. Som ungdom står man i en tid hvor man skal finne seg selv, ønsker å prestere på skole og man ønsker å ha det gøy med venner når sorgen oppstår. Vi ønsker å bidra til større forståelse av sorg for ungdom som selv sørger og alle som står rundt.