Minnesamvær

Minnesamvær

Det kan være godt å være sammen

Etter begravelsen kan det være godt å samles til et minnesamvær. Fellesskap med familie og venner kan være av stor betydning i en vanskelig tid og en god hjelp i eget sorgarbeid. Et minnesamvær kan gjennomføres på ulike måter, og gir familie og venner mulighet til å dele minner og vise hverandre støtte og omsorg.

Selv om vi i Norge har lange tradisjoner med minnesamvær, er det ingen bestemte regler for hvordan det skal arrangeres. Samværet kan holdes privat, i et leid lokale eller i en restaurant. Noen inviterer åpent slik at alle som møter opp i begravelsen kan komme, andre inviterer kun de nærmeste.

 

Hvordan lede et minnesamvær?

Vi anbefaler at én person får ansvar for å lede minnesamværet. Dette innebærer å ønske velkommen ved starten av samlingen, og gjerne gi rom for å holde taler eller dele minner og historier om avdøde. Annet innhold i minnesamværet kan være tenning av lys, bildefremvisning eller sang og musikk. Den som leder samværet holder oversikt over innslagene og runder av når det hele er over.

 

Matservering

Det er vanlig å servere noe å spise og drikke under minnesamværet. Menyen kan f. eks. være snitter, kringle eller kake og kaffe. Andre alternativer kan være buffet, tapas-meny eller varm mat, f. eks. suppe. En fin tanke kan også være å servere en rett den avdøde hadde som favoritt eller noe lignende, slik at det settes et personlig preg over måltidet.

 

Hva koster et minnesamvær?

Kostnadene for et minnesamvær varierer, og avhenger av hvor det avholdes, hva som serveres, om man står for matservering selv eller leier inn hjelp.

Vi i Jølstad begravelsesbyrå har gravferdskonsulenter som er kjent med egnede lokaler, og vet hvilke muligheter som finnes i nærområdet. Vi legger stor vekt på tilrettelegging for de etterlattes individuelle behov og ønsker, og hjelper gjerne til med planleggingen.

Ønsker du mer informasjon om denne tjenesten?

Kontakt oss