Hvem har ansvaret for begravelsen?

Om den avdøde ikke har fastsatt hvem som skal sørge for gravferden er det rent juridisk vanligvis nokså klart hvem som har ansvar for og rett til å gjennomføre en begravelse. Dette dreier seg i første rekke om ektefelle, samboer, partner eller barn. Likevel er det ikke alltid så enkelt.

Det kan være mange som har et følelsesmessig behov for å påvirke begravelsens form – særlig gjelder dette tidligere ektefeller og særkullsbarn. Dette kan føre til konflikter, selv om det er i alles interesse å finne en løsning. Hvis det ikke blir enighet mellom like nære etterlatte, er det kommunen som bestemmer hvem som skal få rett til å sørge for begravelsen. Denne retten blir gitt til én person, som så får myndighet til å treffe alle beslutninger vedrørende begravelsen. Kommunens avgjørelse kan ikke ankes. Før det kommer så langt, har vi ofte gjort mye for å få til en konstruktiv dialog mellom etterlatte som ikke er på talefot.

Den som har rett til å ta ansvar for en begravelse, bør være innstilt på å gi litt, lytte til de andre etterlatte og forsøke å finne gode løsninger. Det er mange som har behov som skal dekkes i forbindelse med en begravelse. En mulig løsning er at de uenige etterlatte gir sine innspill til oss, så kan vi hjelpe til med å lete frem alternative løsninger.

Mer informasjon om ansvarlig for begravelsen er nevnt under gravferdsloven § 9.

Ved spørsmål eller ønske om mer informasjon, kan du ta kontakt med ditt nærmeste byrå.

Ta kontakt med oss

Fant du ikke det du lette etter?

Kontakt oss