Må den avdøde være bosatt i kommunen hvor gravferden finner sted?

Nei, det er mulig å be om å ha seremoni et annet sted, men da må en som regel betale for kirken eller lokalet.

For mer informasjon kan du ta kontakt med et av våre lokale kontorer.