Hvordan reserverer jeg et gravsted?

Gjennom bostedsadressen sin, er alle personer automatisk tilknyttet en menighet, der menighetstilhørigheten avgjør hvilken gravplass som kan benyttes. I Gravplassloven §6 heter det at “avdøde personer som ved dødsfallet hadde bopel i kommunen har rett til fri grav på gravplass her”. I utgangspunktet har alle rett til fri grav i hjemkommunen, men det er forutsatt at graven som gravplassmyndigheten i kommunen tilviser brukes.

Ved kistebegravelse er det mulig å reservere en plass ved siden av en eksisterende grav. Normalt er det den ansvarlige for begravelsen som står som fester av gravstedet, både kiste- og urnegravsted. Dersom avdøde skal gravlegges på et eksisterende gravsted må dette godkjennes av den som står som fester.

Ta kontakt med oss for mer informasjon

Fant du ikke det du lette etter?

Kontakt oss