Hvordan reserverer jeg et gravsted?

Gjennom bostedsadressen sin, er alle personer automatisk tilknyttet en menighet, der menighetstilhørigheten avgjør hvilken gravplass som kan benyttes. I Gravplassloven §6 heter det at “avdøde personer som ved dødsfallet hadde bopel i kommunen har rett til fri grav på gravplass her”. I utgangspunktet har alle rett til fri grav i hjemkommunen, men det er forutsatt at graven som gravplassmyndigheten i kommunen tilviser brukes.

Ved kistebegravelse er det mulig å reservere en plass ved siden av en eksisterende grav. Normalt er det den ansvarlige for begravelsen som står som fester av gravstedet, både kiste- og urnegravsted. Dersom avdøde skal gravlegges på et eksisterende gravsted må dette godkjennes av den som står som fester.