Hei! Vi ser du bruker en eldre versjon av Internet Explorer. Jolstad.no vises best i nyere nettlesere, så hvis du opplever problemer med siden, prøv å oppdatere nettleseren din til nyeste versjon.

X

Våre priser


En begravelse består av mange elementer, og det kan være krevende å  få full oversikt. Vi anbefaler at du gjør deg kjent med våre priser slik at du er bedre forberedt til samtalen med oss. For å få en fullstendig oversikt over kostnadene tilbyr vi en konkret gjennomgang med en av våre gravferdskonsulenter.

Vi utarbeider gjerne flere kostnadsoverslag før du bestemmer deg.

Du kan også gå inn på Forbered begravelse og gjøre dine valg der.

Da vil du få et uforpliktende kostnadsoverslag.

Se komplett prisliste under det enkelte kontor.