Søk

Ditt søk på «Dødsannonser» ga 7 resultater

 • Hvor finner jeg dødsannonser? FAQ

  Dødsannonser finnes enkelt gjennom våre digitale minnesider. Her samles også dødsannonser som er publisert i aviser. Les mer og finn minnesidene våre her.

 • Hva er forskjellen på en minneside og en dødsannonse? FAQ

  En minneside og en dødsannonse har begge formål om å formidle informasjon om et dødsfall, men har samtidig store ulikheter. Les mer her.

 • Minnesider Tjenester

  Vi oppretter minnesider ved alle begravelser. Her finner du dødsannonsen, tid og sted for seremonien og eventuelt minnesamvær. Se minnesidene her.

 • Hvor mye koster en dødsannonse? FAQ

  Prisen for en dødsannonse avhenger av om den skal publiseres på minnesiden eller i en papiravis. Få informasjon om kostnadene for de ulike dødsannonsene her.

 • Hvordan lager man en dødsannonse? FAQ

  Dødsannonser har som hensikt å kunngjøre et dødsfall og gi informasjon om begravelsen. Se eksempler for dette her.

 • Må vi ha en dødsannonse i avisen? FAQ

  Man velger selv om må ønsker å publisere en dødsannonse, og om den skal publiseres i en avis. Det finnes ulike valgmuligheter for dette. Les mer her.

 • Når blir dødsannonsen publisert? FAQ

  En dødsannonse publiseres i forkant av begravelsesseremonien. Her kan du få mer informasjon om dødsannonser og når de publiseres.