Å se avdøde

Her kan du lese mer om å se den avdøde

Å se avdøde

Her kan du lese mer om å se den avdøde

I gammel tid var det tradisjon å våke over den døde. Dette ga mulighet til både ettertanke og avskjed. Også i vår tid kan vi ha behov for å stoppe opp og kjenne etter når en av våre nærmeste dør.

Det er flere måter å ta avskjed på. Under kan du lese mer om dette.

Mange opplever at begravelsesdagen blir lettere når man har sett den avdøde i kisten

Når dødsfallet skjer på en institusjon, får man som regel anledning til å se den avdøde på rommet forholdsvis umiddelbart etter dødsfallet.

Neste mulighet er når avdøde er stelt og lagt i kisten. Avdøde kan enten kles på en hvit skjorte som følger med utstyret i kisten eller man kan bruke egne klær.

Det er anledning til å legge nedbrytbare ting i kisten, som f.eks. foto, tegninger, blomster eller andre minner. Gjenstander i glass eller metall må unngås. Se informasjonsskriv fra regjeringen.

Barn har ofte behov for noe konkret å forholde seg til. Det kan være godt å få være med og se den døde i kisten. På denne måten kan de være delaktige i sorgprosessen ved å legge tegninger eller bilder i kisten. De får anledning til å stille alle de spørsmål et barn måtte ha.

Ved behov kan man også få en prest/taler til å være med under avskjeden, og si noen ord til de som er tilstede.

Kanskje har du sittet ved avdødes side under et lagt sykeleie og har fått dekket dine behov for å se og ta avskjed. Da kan du vite at vi sørger for at avdøde legges i kiste og flyttes til seremonisted etter avtale med deg.

Det er også muligheter til å se den døde i dagene før begravelsen etter at kisten er kjørt til kistemottaket ved seremonistedet. Dette kan du avtale med oss.