Hei! Vi ser du bruker en eldre versjon av Internet Explorer. Jolstad.no vises best i nyere nettlesere, så hvis du opplever problemer med siden, prøv å oppdatere nettleseren din til nyeste versjon.

X

Arveoppgjør og skifte


Et arveoppgjør er fremmed for de fleste, og ofte vet man ikke hvor man skal begynne. Vi opplever at mange etterlatte er overrasket over alle skjemaene og papirene som må ordnes i etterkant av et dødsfall. Selv om familieforholdene og dødsboene ikke er spesielt kompliserte, kan oppgaven med å fylle ut de korrekte skjemaene i riktig rekkefølge og med de rette fullmaktene føles uoverkommelige for mange.

Det kan også være flere måter å gjøre opp et dødsbo på som kan påvirke rettigheter og plikter. Andre ganger kan det være aktuelt med uskifte for gjenlevende ektefelle. Arveavgiften ble fjernet i 2014.

Tjenester knyttet til arveoppgjør, familierett og generasjonsskifte


For å starte skifteprosessen må arvingene på eget initiativ rette en forespørsel til retten. Dette gjør man normalt ved å sende inn et skjema der man oppgir hvilke skifteform man ønsker. Først da kan retten utstede en skifteattest, som gir arvingene mulighet til å disponere over boet. Du kan laste ned skjemaene på papirer og skjemaer sidene våre.

Da det finnes flere mulige skifteformer anbefaler vi arvingene å undersøke nøye hvilke skjema og fremgangsmåte som er mest hensiktsmessige i deres tilfelle. Dette valget er ikke nødvendigvis gitt. Vi anbefaler derfor at du kvalitetsikrer dine valg før du velger skifteform.

Hvem kan gi enkel og praktisk hjelp?


Hvem kan man snakke med for å finne ut om man i det hele tatt trenger hjelp, eller om man med enkel veiledning kan ta hånd om det meste selv? Det ligger utenfor vårt fagområde å gi råd om arv og skifte.

Vi har derfor knyttet til oss Arvespesialisten AS, som er vår eksterne samarbeidspartner.

 

Hva kan de tilby?


Arvespesialisten AS tilbyr praktisk bistand rundt arv, skifte og booppgjør. Dette er tjenester som hjelper arvingene med alle oppgaver knyttet til skifteprosessen, der de arbeider sammen med arvingene på de områdene arvingene trenger det, og på tidspunkter og steder i landet som passer arvingene.

Arvespesialisten AS kan også levere tjenester knyttet til generasjonsskifte, formuesordninger i ekteskap og samboerskap, ektepakt, testament og generell arveplanlegging.

 

Fordeler for arvingene


Tjenestene koster mindre enn du kanskje tror, og mye av dette skyldes at de har gode databaserte verktøy for å effektivisere prosessen. Ved å ta kontakt med Arvespesialisten AS får du mulighet til en uforpliktende samtale som kan spare arvingene for tid og penger. De sørger for at oppgavene blir utført til avtalt tid og på riktig måte, og de ulike tidsfrister overholdes for inn-sendelse av skjemaer og annen rapportering til myndighetene.

For ytterligere informasjon om hva Arvespesialisten AS kan tilby, kan du ta kontakt med:

Arvespesialisten AS.