Begravelse er ikke underholdning

Begravelse er ikke underholdning

Av Jan Willy Løken

7. desember 2020

Vi går inn i minst tre nye uker med restriksjoner. Det betyr tre nye uker med maks 50 gjester i begravelser. Og tre nye uker med mer krevende sorgarbeid for de som mister sine kjære. Begravelse er ikke underholdning, og bør av hensyn til sørgende få egne retningslinjer. Mulighet for 100 gjester hadde vært et kjærkomment og tilstrekkelig for de aller fleste.

En begravelse kan ikke utsettes

Jølstad har arrangert rundt 3 500 begravelser siden 12. mars 2020 og har måttet avvise flere tusen nærstående venner og familie av avdøde. Det er brutalt, men har vært nødvendig av smittevernhensyn. I tiden fremover håper vi at vi ikke må avvise fullt så mange.

Covid-19 forskriften definerer begravelse og bisettelse som et arrangement på lik linje med bryllup, konserter, idrettsarrangement og konferanser. Men det er en åpenbar forskjell. Begravelser kan ikke utsettes. Gravplassloven sier at gravlegging skal skje senest 10 virkedager etter dødsfallet. Vi har bare én mulighet til å ta et siste farvel før kisten skal i jorden.

Det kan delta maks 50 personer i en begravelse

Antall deltakere på arrangementer er satt til maksimalt 50 personer, med mulighet for 200 hvis alle sitter i fastmonterte seter. Kravet om sitteplasser og anledning til å opprettholde én meter avstand oppfylles av mange kirker. Dessverre faller kirkebenker utenfor definisjonen for fastmonterte seter i forskriften. Derfor gjennomføres de aller fleste begravelser i dag med maks 50 deltakere. Unntaket er der kirker eller liknende seremonirom innfrir kravene om fastmonterte seter.

Smittevern er viktig

Det er viktig for oss å beskytte sørgende, medvirkende, utøvere og våre ansatte ved gjennomføring av begravelser. Vår erfaring gjennom de siste månedene tilsier at det vil være mulig å gjennomføre begravelser med flere deltakere til stede, sittende på anvist plass på kirkebenker, på en forsvarlig måte. Forslag om oppmerkede plasser på kirkebenker har blitt avvist av helsemyndighetene.

Et annerledes farvel

Betydningen av et verdig farvel kjenner de fleste som har opplevd å miste noen som står dem nær. Vi får ikke gitt hverandre den gode klemmen eller det varme håndtrykket, og begrensningen på antall deltakere i begravelser gir etterlatte en ekstra belastning. Midt i sorgen må de bruke tid på å prioritere hvem som er de femti nærmeste. De som ikke får vært med, får heller ikke markert avskjeden.

Det er svært sårt for alle berørte at det siste farvel ikke blir som ønsket. Mange har også hatt begrensede muligheter til å være nær den de mister på grunn av smittevernhensyn på sykehus og institusjoner. Dagens restriksjoner for begravelser gjør sorgen verre enn den allerede er for de som mister sine kjære. Disse omstendighetene har allerede fanget interessen hos ulike yrkesgrupper som er opptatt av vår mentale helse.

 

Arrangementer kan gjennomføres senere – men ikke begravelser

Det er trist å utsette bryllupet sitt, men det er mulig. Det er frustrerende på mange plan å avlyse underholdningsarrangementer som konserter eller teaterforestillinger, men det er mulig. Konferansen du har planlagt i årevis går kanskje i vasken, men du har mulighet til å gjennomføre den en annen gang. Begravelse er det viktigste ritualet vi har, og den kan ikke utsettes. Vi ber derfor myndighetene å revurdere forskriftene og ikke sidestille begravelse med andre arrangementer.

Relaterte artikler