Begravelser “unplugged”

Begravelser “unplugged”

27. oktober 2021

Vår administrerende direktør, Jan Willy Løken, snakker om sorg i dagens debattinnlegg i Dagsavisen.

Han snakker blant annet om at pandemien har lært oss viktigheten av det å være sammen og hvor viktig begravelsesritualene er for å komme gjennom sorgen. Under pandemien har folk funnet nye måter å sørge på, der digitale hjelpemidler har gitt oss muligheter til å ta en annerledes del i sorgen enn tidligere.

Les hele innlegget i Dagsavisen her.

Relaterte artikler