Begravelsesfølger forstyrres av hensynsløse bilister

Begravelsesfølger forstyrres av hensynsløse bilister

18. oktober 2019

Gravferdskonsulenter opplever til stadighet både aggressive og utålmodige bilister som ikke viser hensyn til et begravelsesfølge. Forbikjøringer, tuting og generell mangel på folkeskikk er noe vi dessverre ser forekomme. Som etterlatt og en del av et gravfølgefølge, er dette en tid som er følelsesladet og sorgfull. Det er derfor trist å se at handlinger som oppleves som forstyrrende og respektløse tar fokuset vekk fra hedringen og markeringen av den avdøde.

Begravelsesfølger kan skape forsinkelser i trafikken

Et gravfølge består av personer som i fellesskap følger den avdøde til graven. En gravferdskonsulent frakter den avdøde i en bårebil fra eksempelvis et sykehjem til et krematorium, eller fra en seremoni til kirken. Bak bårebilen følger de etterlatte i egne biler.

Av hensyn til de etterlatte vil føreren av bårebilen sørge for å få med seg alle følgebilene, og vil ved veikryss, i rundkjøringer og lignende kjøre saktere. Når det er mange biler med i begravelsesfølget, vil det derfor kunne medfølge noe kø og forsinkelser i trafikken. Dette krever at man som bilist må smøre seg med litt ekstra tålmodighet og vise respekt for gravfølget og ovenfor de etterlatte.

 

Frustrerte bilister har mangel på respekt for de etterlatte

I tillegg til forbikjøringer og tuting som vanlige handlinger, har det også i de groveste tilfellene skjedd at bilister har vist fingeren i det de kjører forbi. Det utføres også forbikjøringer der bilister legger seg midt i gravfølget eller mellom etterlatte og bårebilen til den avdøde. Dette er trist å se, og her fratas de etterlatte sin siste nærhet til den avdøde, noe som kan oppleves sårt og være en tung påkjenning for de som skal følge en av sine til graven.

Blant tilfellene der bilister forstyrrer, er det nok mange som ikke er oppmerksomme på at det er et begravelsesfølge som kommer kjørende, og handlingene rettet mot de etterlatte blir nok ikke utført med hensikt. Vi oppfordrer bilister til å være mer oppmerksomme i trafikken, selv om man er travel, og vise hensyn når det kommer et begravelsesfølge kjørende. Har man lagt seg midt i et begravelsesfølge uten å være klar over det, men blir oppmerksom på det senere, kjør ut ved neste mulighet og la hele følget passere før du kjører videre.

 

Trafikkregel med hensyn til begravelsesfølge

forskriften om kjørende og gående trafikk ligger en viktig trafikkregel som mange kanskje ikke kjenner til, eller velger å ikke følge. I § 10 heter det at man ikke skal hindre eller forstyrre et begravelsesfølge. Det vil si at handlinger som blant annet forbikjøringer, å bryte inn i et følge eller forstyrrelser som tuting og lignende, strider mot trafikkreglene. Et begravelsesfølge har forkjørsrett, og andre bilister må derfor vike på samme måte som eksempelvis for en trikk eller militærkolonne.

Relaterte artikler