Et brutalt farvel – åpenhet for forebygging av selvmord

Et brutalt farvel – åpenhet for forebygging av selvmord

7. september 2023

Selvmord er en tragisk og kompleks realitet som berører mennesker over hele verden. Mens det en gang var et tabu å snakke om, har det nå blitt stadig tydeligere at åpenhet rundt selvmord og mental helse kan spille en avgjørende rolle i forebygging som kan bidra til å redde menneskeliv. 10. september er det verdensdagen for forebygging av selvmord, og vi ønsker i den forbindelse å fremme hvordan åpenhet kan bidra til viktig forebygging.

Viktigheten av åpenhet og god kommunikasjon rundt mental helse

Selvmord og mental helse har lenge vært vanskelige temaer omgitt av tabu og stigmatisering, der vi mennesker har vært nølende med å snakke åpent om det. Enten av frykt for å fremprovosere eller inspirere til lignende handlinger, eller fordi vi ikke har visst hvordan vi skal håndtere samtalen. Dette har ført til at mange som sliter med selvmordstanker eller mentale helseproblemer, har følt seg isolerte, alene og uforstått.

Åpenhet rundt selvmord er ikke derfor bare nødvendig, det kan også være avgjørende for å kunne forebygge tap av liv. Når vi begynner å snakke om dette emnet på en respektfull og omsorgsfull måte, kan vi bidra til å redusere stigmaet og skape en atmosfære der folk føler seg trygge nok til å søke hjelp. Dette kan gjøre en betydelig forskjell for dem som sliter ved å gi dem muligheten til å åpne seg opp om deres tanker og følelser.

I tillegg til å skape en trygg atmosfære, kan det å være åpne om selvmord også bidra til økt bevissthet, noe som kan hjelpe de rundt oss med å identifisere tegn på selvmordstanker hos seg selv eller andre, noe som kan føre til tidlig og tidsnok inngripen.

 

Flere måte å skape åpenhet på

Det er flere ulike måter vi kan være åpne om mental helse og selvmord på, enten for oss selv, eller for andre:

God dialog og utveksling av erfaringer

Når folk er åpne om egne erfaringer, gir det rom for dialog og utveksling av livreddende informasjon. Dette kan inkludere kunnskap om hvilke ressurser som er tilgjengelige, som kriselinjer, støttegrupper og profesjonell behandling, som kan være første skritt i en bedringsprosess.

Medmenneskelighet som kraften til forandring

Når vi snakker om selvmord, er det avgjørende å bruke en medmenneskelig og omsorgsfull tone. Det handler ikke bare om å oppmuntre folk til å søke hjelp, men også om å vise empati og forståelse for de som har det vanskelig. Det er viktig å huske at mennesker som opplever dyp smerte ofte føler seg misforstått og alene. Når vi strekker ut en hjelpende hånd, gir vi dem følelsen av at de ikke er alene i kampen. Et enkelt «Hvordan har du det egentlig?» eller «Jeg er her for deg» kan utgjøre en enorm forskjell. Samtidig er det også fint å vite at det å stille et direkte spørsmål om dem faktisk har et ønske om å dø, ikke er farlig.

Viktigheten av å lytte uten å dømme

Et annet viktig aspekt av åpenhet er å skape et rom der mennesker kan dele uten å bli dømt. Ofte er det frykten for stigmatisering som hindrer folk i å nå ut. Når vi lytter uten å dømme, sender vi budskapet om at det er akseptabelt å ha det vanskelig og føle smerte. Dette kan bidra til å redusere skam og oppmuntre flere til å søke hjelp. Å forstå at mentale helseproblemer ikke definerer en persons verdi, er en viktig del av dette.

Deling av personlige historier som inspirasjon

Noe av det mest kraftfulle vi kan gjøre for å bidra til åpenhet, er å dele personlige historier om håp og overlevelse. Når noen deler sin reise gjennom mørket og hvordan de fant lys igjen, gir det håp til andre som kanskje befinner seg på samme sted. Disse historiene viser at det er mulig å overvinne selv de dypeste utfordringene og at hjelp er tilgjengelig for dem som søker det. Fordi det finnes alltid hjelp.

 

Hvordan du kan bidra til åpenhet

  • Utdann deg selv: Lær om selvmord, risikofaktorer, faresignaler og tilgjengelige ressurser. Dette gjør deg i stand til å hjelpe andre og vite hva du skal gjøre hvis noen i din nærhet har det vanskelig.
  • Vær en lyttende venn: Vær tilgjengelig for å lytte til de rundt deg. Noen ganger kan bare det å ha noen å snakke med være til stor hjelp.
  • Del informasjon: Del kunnskap om selvmord og mentale helse. Dette kan bidra til å øke bevisstheten og oppmuntre til åpenhet.
  • Støtt organisasjoner: Støtt lokale og nasjonale organisasjoner som jobber med å forebygge selvmord og tilby hjelp til de som trenger det.
  • Vær omsorgsfull: Når du snakker om selvmord, vær omsorgsfull og respektfull. Ord har stor makt, og hvordan du formulerer deg kan påvirke hvordan andre oppfatter emnet.

 

Åpenhet rundt selvmord er en viktig skritt mot å bryte ned barrierer og redde liv. Som et begravelsesbyrå ser vi de hjerteskjærende konsekvensene av selvmord. La oss jobbe sammen for å skape et samfunn der folk kan åpne seg, søke hjelp og finne håp i mørke stunder. Sammen kan vi være med på å redde liv.

Tidligere i år arrangerte vi i Jølstad begravelsesbyrå i samarbeid med LEVE temakvelden «Et brutalt farvel – om å miste noen ved selvmord». Videoopptak fra temakvelden og samtalen kan du se her.

Husk, om du eller noen du kjenner sliter med selvmordstanker, ikke nøl med å nå ut til noen, enten det er noen du stoler på og er trygg på å snakke med, eller profesjonell hjelp. I Norge kan du blant annet kontakte Mental Helse på telefon 116 123 eller besøke deres nettside.

Besøk mentalhelse.no

Ved å snakke om det, kan vi gjøre en forskjell. Hver eneste stemme teller i kampen for å redde liv.