Koronaåret reduserte matsvinn i begravelser

Koronaåret reduserte matsvinn i begravelser

16. juli 2021

Påmelding til minnestunder har ført til at det kastes mindre mat. Nå utfordrer Jølstad begravelsesbyrå resten av bransjen til å fortsette med ordningen og ta lærdom av erfaringene fra koronatiden.

Beregninger Jølstad begravelsesbyrå har gjennomført viser at det går med rundt 340 tonn smørbrød, snitter og kaker i de rundt 28 000 minnestundene som gjennomføres i året. Av dette går ca. 50 tonn rett i søpla, noe som tilsvarer 80 – 100 000 måltider.

– Minnestunder er et av få arrangementer der det er vanskelig å vite hvor mange som kommer. Vanligvis inviteres det bredt ut gjennom dødsannonsen eller mot slutten av selve begravelses-seremonien. Venner og kjente er ofte usikre på om de er en del av avdødes krets som er velkomne, mens etterlatte ofte tar godt i når maten skal beregnes, sier Jarle Skjennum, gravferdskonsulent i Jølstad begravelsesbyrå.

For å redusere smittefaren i minnestunder har det det siste året vært obligatorisk med påmelding. Dette har gjort det enklere å beregne behovet for mat, noe som gjør at det kastes langt mindre enn før. Ved forhåndspåmelding kan matsvinnet reduseres med 34 tonn.

– Vår erfaring er at både gjester og etterlatte synes det er greit å melde seg på til minnestunden, sier Skjennum.

Jølstad viderefører nå påmeldingsordningen og tror at hele bransjen kommer til å gjøre det samme.

– Vi har vurdert om dette er å kreve for mye av gjestene, men har landet på at vi bør ta med oss gode erfaringer fra koronaåret videre, selv om smittevernhensynet ikke lenger er like tungtveiende, forklarer Skjennum.

Han peker også at begravelsesbransjen må ta et ansvar for mindre matsvinn. Ekstra mat er i tillegg et stort pengesluk. Samlet sett bruker etterlatte rundt 20 millioner kroner i året på mat som kastes, noe som tilsvarer 1000 kr per minnesamvær.