Økt pågang med planlegging av egen begravelse

Før seremonien

Flere og flere ønsker i dag å planlegge sin egen begravelse. Ved flere av Jølstads kontorer merker man økt pågang fra folk som ønsker å ta kontroll over sin egen begravelse. Begravelsesbyråkjeden Jølstads administrerende direktør Jan Willy Løken mener det er flere faktorer som gjør at folk nå ønsker å planlegge sin egen avskjed. En faktor er ønske om kontroll, en annen er å avlaste sine nærmeste til å foreta vanskelige valg i en vanskelig tid.

Les hele artikkelen der Bernd planlegger sin egen begravelse.