Hei! Vi ser du bruker en eldre versjon av Internet Explorer. Jolstad.no vises best i nyere nettlesere, så hvis du opplever problemer med siden, prøv å oppdatere nettleseren din til nyeste versjon.

X

Dødsannonse


Dødsannonsen bekjentgjør en persons bortgang.
Annonsen kan gjøres tilgjengelig på flere måter.

Ofte publiseres annonsen i en eller flere aviser,
nettavis og digital minneside.

Hvordan utformer man en dødsannonse?


Dødsannonsen benyttes til å bekjentgjøre en persons bortgang, og til å si noe kort om de etterlattes forhold til avdøde. Dødsannonsen brukes også til å gjøre kjent tid og sted for gravferden. Derfor bør annonsen trykkes så snart tidspunktet er bestemt. I annonsen kan man også si noe om eventuelle ønsker for donasjon til ulike organisasjoner som alternativ til blomster.

Det er også mulig å ha bilde av avdøde i annonsen i en del aviser.

  • Vi kan hjelpe til med utformingen, og sende annonsen til avisen.
  • Dødsannonsen kan settes inn i én eller flere aviser, både på trykk og i nettavis.
  • Dødsannonsen settes også rett inn i en minneside som blir opprettet av oss. Da blir annonsen søkbar på Google med en gang. Annonsen kan lett deles i sosiale medier. Denne tjenesten koster ikke noe i dag.

Se veiledningsdokument tilgjengelig for nedlastning.

Skal seremonien finne sted i stillhet, settes annonsen inn en av de første dagene etter seremonien har funnet sted.

Veiledning bokmål


dodsannonseveiledning_bokmal_rev-180517

Rettleiing nynorsk