Dødsannonse

Her kan du lese mer informasjon om dødsannonsen

Dødsannonse

Her kan du lese mer informasjon om dødsannonsen

Dødsannonsen bekjentgjør en persons bortgang. Annonsen kan gjøres tilgjengelig på flere måter. Ofte publiseres annonsen i en eller flere aviser, nettavis og digital minneside.

Hvordan utformer man en dødsannonse?

Dødsannonsen benyttes til å bekjentgjøre en persons bortgang, og til å si noe kort om de etterlattes forhold til avdøde. Dødsannonsen brukes også til å gjøre kjent tid og sted for gravferden. Derfor bør annonsen trykkes så snart tidspunktet er bestemt. I annonsen kan man også si noe om eventuelle ønsker for donasjon til ulike organisasjoner som alternativ til blomster.

Det er også mulig å ha bilde av avdøde i annonsen i en del aviser.

  • Vi kan hjelpe til med utformingen, og sende annonsen til avisen.
  • Dødsannonsen kan settes inn i én eller flere aviser, både på trykk og i nettavis.
  • Dødsannonsen settes også rett inn i en minneside som blir opprettet av oss. Da blir annonsen søkbar på Google med en gang. Annonsen kan lett deles i sosiale medier. Denne tjenesten koster ikke noe i dag.

Se veiledningsdokument tilgjengelig for nedlastning.

Skal seremonien finne sted i stillhet, settes annonsen inn en av de første dagene etter seremonien har funnet sted.

Veiledning bokmål

dodsannonseveiledning_bokmal_rev-180517

Last ned PDF

Rettleiing nynorsk

Eksempel på dødsannonse med veiledning på nynorsk

Last ned PDF