Hva gjør Jølstad etter begravelsen?

Etter selve begravelsen er vi behjelpelige med blant annet bestilling av takkekort, takkeannonse til avis og eventuell bestilling av urnenedsettelse. Vi bistår ved valg av ny gravstein eller inskripsjon på eksisterende monument. Vi tilbyr også bistand til skifte av bo, arveoppgjør og økonomisk rådgivning, der vi også kan formidle hjelp til rydding, rengjøring, takst og salg av innbo.