Hva er kommunal gravferd?

I de tilfellene hvor den døde ikke har etterlatte eller de etterlatte ikke ønsker å ta ansvaret for gravferden, sier Gravferdsloven at kommunen må sørge for en verdig gravferd.
Dette innebærer en enkel seremoni i tråd med avdødes livssyn.

Det praktiske rundt gravferden overlater kommunen til et lokalt begravelsesbyrå, kommunen kan kreve utgiftene ved gravferden dekket av dødsboet. Ta kontakt ved et av våre kontorer for mer informasjon.