Hva er kommunal gravferd?

I de tilfellene hvor den døde ikke har etterlatte eller de etterlatte ikke ønsker å ta ansvaret for gravferden, sier Gravferdsloven at kommunen må sørge for en verdig gravferd. Dette kalles for en kommunal gravferd.

Dersom den avdøde ikke hadde bopel i Norge, vil ansvaret være på den kommunen hvor dødsfallet fant sted.

Ved en en kommunal gravferd vil det være en enkel seremoni i tråd med avdødes livssyn.

Det praktiske rundt gravferden overlater kommunen til et lokalt begravelsesbyrå, kommunen kan kreve utgiftene ved gravferden dekket av dødsboet. Ta kontakt ved et av våre byråer for mer informasjon.

Kontakt ditt nærmeste byrå her

Fant du ikke det du lette etter?

Kontakt oss