Slik kan du gjennomføre begravelsen nå

Forslag til begravelse med seremoni nå og minneseremoni senere

Slik kan du gjennomføre begravelsen nå

Forslag til begravelse med seremoni nå og minneseremoni senere

Forslag til begravelse med seremoni nå og minnesamvær senere

 

Livssynsåpen seremoni nå

 • Inngangsmusikk
 • Klokker
 • Musikkinnslag
 • Minnetale
 • Musikkinnslag
 • Minneord (om noen andre en seremonileder ønsker å si noe)
 • Musikkinnslag
 • Diktlesing
 • Lesing av blomsterhilsener
 • Vi ærer avdøde med 1 minutts stillhet i fellesskap
 • Kisten senkes/utbæring gjerne til musikk

Ved graven

 • Diktlesing: De første versene av et dikt leses (begravelse)
 • Kisten senkes i graven (begravelse)
 • Diktlesing: De siste versene av et diktet leses

Minnesamvær senere

 • Vi tenner et lys
 • Musikkinnslag
 • Minnetale
 • Musikkinnslag
 • Minneord (om noen andre enn seremonileder ønsker å si noe)
 • Musikkinnslag
 • Diktlesing
 • Vi ærer avdødes minne med 1 minutts stillhet
 • Lyset blåses ut

 

Kirkelig seremoni nå

 • Inngangsmusikk
 • Klokker
 • Preludium
 • Musikkinnslag
 • Salmesang
 • Minnetale
 • Minneord (om noen annen presten ønsker å si noe)
 • Skriftlesning
 • Salmesang
 • Andakt
 • Jordpåkastelse og velsignelse (kremasjon)
 • Salmesang
 • Musikkinnslag
 • Postludium
 • Utbæring til bårebil (kremasjon)
 • Utbæring til grav (begravelse)

Ved graven

 • Salmesang (begravelse)
 • Jordpåkastelse og velsignelse (begravelse)
 • Kisten senkes i graven (begravelse)
 • Salmesang (begravelse)

Minnesamvær senere

 • Vi tenner et lys
 • Musikkinnslag
 • Minnetale
 • Musikkinnslag
 • Minneord (om noen andre enn seremonileder ønsker å si noe)
 • Musikkinnslag
 • Diktlesing
 • Vi ærer avdødes minne med 1 minutts stillhet
 • Lyset blåses ut