Slik kan du gjennomføre begravelsen nå

Forslag til begravelse med seremoni utendørs

Slik kan du gjennomføre begravelsen nå

Forslag til begravelse med seremoni utendørs

Forslag til begravelse med seremoni utendørs

 

Livssynsåpen seremoni

 • Musikkinnslag
 • Minnetale
 • Musikkinnslag
 • Minneord
 • Musikkinnslag
 • Diktlesing
 • Lesing av blomsterhilsener
 • Pårørende legger blomster på kisten
 • Vi ærer avdøde med 1 minutts stillhet i felleskap
 • Avsluttende ord
 • Seremonien avsluttes med musikk

Ved graven

 • Diktlesing: De første versene av et dikt leses (begravelse)
 • Kisten senkes i graven (begravelse)
 • Diktlesing: De siste versene av et diktet leses

 

Kirkelig seremoni

 • Inngangsmusikk
 • Klokker
 • Preludium
 • Musikkinnslag
 • Salmesang
 • Minnetale
 • Minneord (om noen annen presten ønsker å si noe)
 • Skriftlesning
 • Salmesang
 • Andakt
 • Jordpåkastelse og velsignelse (kremasjon)
 • Salmesang
 • Musikkinnslag
 • Postludium
 • Utbæring til bårebil (kremasjon)
 • Utbæring til grav (begravelse)

Ved graven

 • Salmesang (begravelse)
 • Jordpåkastelse og velsignelse (begravelse)
 • Kisten senkes i graven (begravelse)
 • Salmesang (begravelse)