Slik kan du gjennomføre begravelsen nå

Forslag til begravelse når seremonien direkteoverføres til et tilknyttet lokale

Slik kan du gjennomføre begravelsen nå

Forslag til begravelse når seremonien direkteoverføres til et tilknyttet lokale

Forslag til begravelse når seremonien direkteoverføres til et tilknyttet lokale

Livssynsåpen seremoni

 • Inngangsmusikk
 • Klokker
 • Musikkinnslag
 • Minnetale
 • Musikkinnslag
 • Minneord (om noen andre enn seremonileder ønsker å si noe)
 • Musikkinnslag
 • Diktlesing
 • Lesing av blomsterhilsener
 • Vi ærer avdøde med 1 minutts stillhet i fellesskap
 • Kisten senkes/utbæring gjerne til musikk

 

Kirkelig seremoni

 • Inngangsmusikk
 • Klokker
 • Preludium
 • Musikkinnslag
 • Salmesang
 • Minnetale
 • Minneord (om noen annen presten ønsker å si noe)
 • Skriftlesning
 • Salmesang
 • Andakt
 • Jordpåkastelse og velsignelse (kremasjon)
 • Salmesang
 • Musikkinnslag
 • Postludium
 • Utbæring til bårebil (kremasjon)
 • Utbæring til grav (begravelse)

Ved graven

 • Salmesang (begravelse)
 • Jordpåkastelse og velsignelse (begravelse)
 • Kisten senkes i graven (begravelse)
 • Salmesang (begravelse)