Prest og gravferdstalere

Hvem skal tale og lede seremonien

Vi formidler kontakt med prest eller gravferdstaler.

Når det skal være en kirkelig seremoni, tar vi kontakt med en prest. Presten kontakter så de etterlatte for å avtale et møte. Der går de sammen igjennom innholdet i seremonien og minnetalen.

Når det er Human-Etiske seremonier, tar vi kontakt med en gravferdstaler som kommer fra Human-Etisk forbund. Vedkommende tar kontakt med de etterlatte, slik at de sammen kan bli enige om innholdet i seremonien og minnetalen.

Ved livssynsåpne seremonier tilbyr vi gravferdstaler. Gravferdstaleren er den som leder seremonien. En gravferdstaler hos Jølstad er ansatt i byrået, og har gjennomgått opplæring for å kunne bistå som taler i livsynsåpne seremonier. Presten leder seremonien på vegne av kirken. Gravferdstaleren leder seremonien på vegne av de etterlatte.

AVTAL SAMTALE   KONTAKT OSS

Christian Amble

Senior gravferdskonsulent

Jeppe Andersen

Senior gravferdskonsulent

Susan Bos

Senior Gravferdskonsulent

Frank Ellefsen

Byråleder

Anett Frog Glittfjell

Senior gravferdskonsulent

Monica Hall

Gravferdstaler

Svein Jacobsen

Gravferdstaler

Arvid Johnsrud

Gravferdstaler

Runar Løvaas

Byråleder

Daisy Elizabeth Sjursø

Senior gravferdskonsulent

Kenneth Slaatten

Gravferdskonsulent

David Christian Smith

Senior gravferdskonsulent

Eirik Solheim

Gravferdskonsulent

Espen Stølen

Gravferdskonsulent

Arvid Søreide

Gravferdskonsulent