Besøksadresse:

Postadresse:

Åpningstider:

Lakslia 14, 5261 Indre Arna

Postboks 2544 Tveitevannet, 5823 Bergen

Hverdager 08:30 - 15:30
Vakttelefon Hele døgnet

Telefon:

Vakttelefon:

E-post adresse:

Besøksadresse:

Lakslia 14, 5261 Indre Arna

Postadresse:

Postboks 2544 Tveitevannet, 5823 Bergen

Åpningstider:

Hverdager 08:30 - 15:30
Vakttelefon Hele døgnet

Telefon:

55 24 08 08

Vakttelefon:

55 24 08 08

E-post adresse:

arna@gfgruppen.no

 • Om kontoret

  Arna Gravferdsbyrå ble startet i 1962, under navnet Espeland Begravelsesbyrå, av Kåre Bjarne Hope. Han var tidligere kontorfullmektig i et bygge- og trevarefirma.

  Tidlig i 1960 årene la det seg slik til rette at det var naturlig å skifte jobb, og etter mange oppfordringer fra folk i bygden om å starte et gravferdsbyrå, så ble det slik. Alle de som ønsket dette, kjente Kåre godt og visste om hans rolige, trygge måte han møtte mennesker i ulike livssituasjoner.

  Første tiden i byrået kom oppdragene fra bygdene omkring, men raskt utvidet det seg til Vaksdal, Osterøy, Samnanger og selvsagt også Stor-Bergen.

  Arbeidet i gravferdsbyrået var ikke noen ni til fire jobb og Kåre hadde hele ansvaret både hverdag og helg, natt og dag. Etter hvert tok konen og begge døtrene del i passende oppgaver. Noen pensjonister var med som sidemenn på langtransporter, og som assistenter ved seremonier. De første årene var et av rommene i huset innredet som kontor, og etter hvert ble huset påbygd og det ble i hageleiligheten innredet med bl.a. kontor, samtalerom, kransbinderi og sløyfetrykkeri.

  I 1990 ble navnet endret til Arna Gravferdsbyrå. Den yngste datteren, Marit, ble ansatt på fulltid året etter og hun jobber fremdeles i byrået. I år 2000 døde Kåre og våren 2003 ble Arna Gravferdsbyrå AS solgt til Ragnhild Thorsheim Kristing, og ble en del av Gravferdsgruppen AS. I 2020 ble Gravferdsgruppen solgt til Dahls begravelsesbyrå.

 • Beliggenhet og parkering

 • Samarbeidspartnere

Våre ansatte

Marit Hope

gravferdskonsulent

Eirik Solheim

Avdelingsleder

Arne Høvikesland

gravferdskonsulent

Arnt Cederholm

gravferdskonsulent

Arve Løvenholdt

gravferdskonsulent

Grethe Aspenes

gravferdskonsulent

Helge Kolstad

Ekstrahjelp

Jan Olav Stople

gravferdskonsulent

Johanne Drageide

gravferdskonsulent

John Sæle Vevle

gravferdskonsulent

Reidun Myrmel

gravferdsassistent

Torstein Jenssen

ekstrahjelp

Silje Henriksen

gravferdskonsulent

Anna Øvretveit Dyrkolbotn

gravferdskonsulent

Send oss en henvendelse

Send oss en henvendelse